Ekonomika I. - účetnictví a finance

Úvodní zaškolení uživatelů Informačního systému K2 v oblasti účetnictví a financí.

Rozsah

1 den

Termíny

Proč se zúčastnit?

Po absolvování kurzu zvládnete v Informačním systému K2 všechny nutné funkce a nástroje, které jsou potřebné pro práci na ekonomickém úseku.

Co vás čeká?

 • Pokladny,
 • pokladní doklady,
 • bankovní účty,
 • bankovní příkazy,
 • bankovní výpisy,
 • zálohy,
 • ostatní závazky a pohledávky,
 • saldokonto,
 • interní doklady,
 • účetní rozvrh,
 • kontace (souvztažnosti),
 • účetní deník,
 • likvidace a zaúčtování,
 • hlavní kniha,
 • ekonomické analýzy.

Pro koho?

Předpokládá se základní uživatelská znalost práce s Informačním systémem K2.

Na co se můžete na školení Ekonomika I. těšit?

„Školení Ekonomika I. uživatelům přinese informace o zálohách a o platbách v K2 i přehled o možnostech vyhodnocení salda. Projdeme si základní postupy při účtování dokladů, jak řešit chyby (a jak jim předcházet) při hromadném účtování. Ukážeme si základní sestavy pro vyhodnocení účetnictví.“

Jarmila Šarmanová, lektorka školení

Ohlasy na naše akce

 • „Na workshopy K2 jezdím pro inspiraci a zamyšlení nad tím, jak řešit rozvoj využívání Informačního systému K2 v naší firmě.“

  Pavel Hübner (Pars Komponenty s. r. o.)

Aktuální termíny

Máte dotaz k našim akcím? Neváhejte a obraťte se na nás