Vše, co potřebujete vědět o kontrolním hlášení

Autor: Jarmila Šarmanová

28.09.2016 Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které bude nově podávat plátce daně společně s přiznáním k DPH. Nejde o nic menšího než o souhrn všech fakturovaný položek včetně výše DPH. Vzhledem k tomu, že součástí kontrolního hlášení jsou i údaje týkající se režimu přenesení daňové povinnosti, odpadá zároveň od 1. 1. 2016 povinnost podávat samostatně výpis z evidence pro daňové účely.

Prvním obdobím, za které se kontrolní hlášení podává, je leden 2016 nebo první čtvrtletí 2016.

Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky, a to buď přímo přes portál finanční správy, nebo v požadovaném formátu datovou schránkou.

Lhůty pro podání kontrolního hlášení jsou následující:

  • právnické osoby – za kalendářní měsíc, do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce (bez ohledu na zdaňovací období plátce),
  • fyzické osoby – ve lhůtě pro podání přiznání k DPH.

Na co si dát pozor?

V kontrolním hlášení musí dodavatel i odběratel uvádět shodné evidenční číslo daňového dokladu. Před jeho zavedením se přitom často diskutovalo o tom, zda zadávat evidenční číslo včetně pomlček, lomítek a jiných znaků.

Správná podoba, na kterou by si měli dodavatelé i odběratelé dát pozor, je evidenční číslo se zachovanými alfanumerickými znaky a to ve správném pořadí tak, jak jsou uvedeny na daňovém dokladu. To znamená – pokud je na dokladu evidenční číslo dokladu např. HL/2016/105, v kontrolním hlášení musí být vyplněno buď v plném formátu HL/2016/105, nebo s vynecháním lomítek HL2016105.

Kontrolní hlášení v Informačním systému K2

Naši zákazníci měli v IS K2 k dispozici funkci pro výpočet Kontrolního hlášení už před Vánoci 2015.

V průběhu ledna a února 2016 jsme funkci ještě doplnili na základě poznatků našich zákazníků a pokynů, které průběžně zveřejňoval správce daně.

Výpočet kontrolního hlášení probíhá nad dokladem DPH skriptem Kontrolní hlášení. Funkce umožňuje:

  • Výpočet všech druhů kontrolního hlášení (řádné, opravné řádné, následné, opravné následné),
  • ruční editaci vypočtených hodnot,
  • tisk sestavy kontrolního hlášení,
  • tisk sestavy Soupis dokladů kontrolního hlášení, která zobrazí doklady, zařazené do jednotlivých sekcí kontrolního hlášení,
  • export do xml,
  • rychlou odpověď na výzvu v elektronické podobě (xml),
  • kontrolu uložených hodnot hlášení oproti aktuálnímu stavu prvotních dokladů v Informačním systému K2,
  • kontrolní hlášení za skupinu včetně importu členů skupiny, kteří pořizují data v různých mandantech nebo používají jiný software.

Všechny tyto funkce lze spustit z jednoho vstupního formuláře kontrolního hlášení.

Funkce automaticky zařazuje jednotlivé doklady do příslušných sekcí. Zákazníci však musí dát pozor na použití správného typu daně na dokladech, a to zejména u faktur s čerpáním nedaňové zálohy a na splátkových kalendářích. Do metodiky Informačního systému K2, zveřejněné ke kontrolnímu hlášení, jsme přidali příklady, jak takové doklady zadávat, aby pak vstoupily do správné sekce kontrolního hlášení.

Při testování se ukázalo, že velkým problémem jsou chyby v DIČ na kartách dodavatelů/odběratelů. Při ručním zadávání občas dochází k překlepům, a pokud je v kontrolním hlášení jen jedno neexistující DIČ, podání není přijato. V této souvislosti jsme doporučili zákazníkům zadávat nové firmy pomocí importu z ARES. DIČ stávajících firem doporučujeme ověřit přímo v Informačním systému K2 službou VIES.

Potřebujete více informací?

Více informací o kontrolním hlášení, jeho fungování v Informačním systému K2, ale i o dalších tématech se můžete dozvědět na některém z našich školení.

Zaujal vás tento článek?