Ze života (ne)úspěšných firem: #2 Měříme, kontrolujeme a odměňujeme

19.07.2018 ERP systém, internet a mobilní aplikace přímo svádí k tomu, abychom sbírali data ze všemožných zdrojů a snažili se v nich pomocí různých analýz a reportů vyznat. Najít závislosti. Kontrolovat a měřit.

Ze života (ne)úspěšných firem: #2 Měříme, kontrolujeme a odměňujeme

 

A jak už to v podobných situacích bývá, často dokážeme vytvořit úplně nový vesmír, který po čase začne žít svým životem. Co je na tom špatného, že už si vlastně nikdo nepamatuje, proč byl ten či onen report původně vytvořen a proč ho vlastně každý týden na poradu vedení pravidelně připravujeme?

Podívejme se na danou věc z jiného úhlu pohledu. Vše, co analyzujeme a vyhodnocujeme (tedy vlastně měříme), děláme především proto, abychom měli kontrolu nad výsledky a výkonem.

Mé zkušenosti z firem ve všech možných oborech ukazují, že největší důraz je kladen na měření výsledků. Takové ukazatele poznáme velmi snadno - je totiž u nich symbol měny. Ať už jsou vyjádřeny v Kč, EUR nebo USD, neříkají nic o aktivitách, které jsou pod nimi ukryty. Proto mají z pohledu řízení mnohem menší význam než výkonové ukazatele.

Těmi mohou být například počty telefonních hovorů uskutečněných včera, počet naplánovaných schůzek obchodníků na týden příští anebo v našem případě také počet opravených chyb za uplynulý týden ve standardu Informačního systému K2.

Často nám také stačí, když se při měření omezíme na firmu nebo v lepším případě na pobočku. Možná namítnete, že ve všech reportech a analýzách máte k dispozici rozpady až na jednotlivá střediska. Vědí o tom vedoucí těchto středisek? Jsou tyto ukazatele opravdu těmi klíčovými pro vedoucí jednotlivých týmů? Mohou výsledky těchto analýz skutečně použít pro denní řízení?

Systém klíčových ukazatelů bychom měli vždy budovat zespoda nahoru. Je to jediná cesta, jak zajistíme, aby to, co měříme, bylo skutečně relevantní pro dobrou firmu. Možná se připravíme o ten krásný pocit stvořitele neuvěřitelného vesmíru plného grafů a tabulek, zato ale budeme mít reálný přehled o tom, co nám ve firmě funguje. A kde naopak máme prostor pro další zlepšování.

To nejhorší, čeho se však můžeme při definici klíčových ukazatelů dopustit, je nastavení přímých finančních odměn v závislosti na výkonových ukazatelích. Určitě se shodneme na tom, že zaměstnáváme chytré lidi, kteří chodí do práce mimo jiné proto, že si chtějí vydělat.

Závislost peněz na zvoleném výkonu se nám ale rychle projeví v tom, že naši lidé budou velmi stimulovaní k tomu, aby potřebného výkonu dosáhli bez ohledu na následky. Při definici ukazatele totiž nedokážeme postihnout všechny dopady a můžeme si být jisti, že vše, na co jsme nemysleli, se nám velice rychle projeví na výsledcích.

Zaujal vás tento článek?