Automatickej kontroly šarží pomocou mobilných čítačiek čiarových kódov

Informačný systém pomáha vyše dvadsať rokov s distribúciou zdravotníckych pomôcok.

logo Arid

22 rokov s IS K2
15 užívateľov denne pracuje v K2
200 miliónov korún ročný obrat
15 000 vybavených objednávok mesačne

Rozsah implementácie K2 v spoločnosti Arid

katetrV Informačnom systéme K2 dnes spoločnosť Arid spravuje kompletné informácie o svojich skladových zásobách a vede si evidenciu odberateľov. Systém sa stará aj o expedíciu, účtovníctvo a mzdy nielen v českej centrále, ale aj v slovenskej pobočke. Priamo v K2 vedú aj svoje B2B a B2C portály.

Zaujímavosti z implementácie Informačného systému K2

mikroskop

  • Česká centrála a slovenská pobočka pracujú v jedinej inštalácii K2.
  • Informačný systém K2 umožňuje na evidenciu využívať čiarové kódy výrobcu naskladneného tovaru. Odpadá tak nutnosť tlačiť vlastné čiarové kódy a lepiť ich na každý výrobok zvlášť.
  • E-shop (vo variante B2B i B2C portálu) je priamou súčasťou Informačného systému K2. Odpadajú tak potenciálne problémy so synchronizáciou e-shopu so skladovou evidenciou.
  • Inventúra v nemocničných skladoch sa vykonáva priamo v čítačke čiarových kódov a výsledky sa ukladajú hneď do súpisových listov v Informačnom systéme K2.
  • Vďaka K2 je možné vyskladniť konkrétny tovar nielen podľa jeho typu, ale aj podľa konkrétnej šarže alebo dátumu expirácie.

Celkom zásadné požiadavky na ERP systém pracujúci s prostriedkami zdravotníckej techniky predstavuje sledovanie šarží, expirácií a úplná spätná dohľadateľnosť pôvodu tovaru. Tieto požiadavky spĺňa ERP K2 perfektne. V rámci implementácie sme sa dôsledne zaoberali aj tým, aby sme minimalizovali riziko chyby spôsobenej obsluhou. Čítačka čiarového kódu tak napríklad vykonáva pri výdaji kontrolu, či skladník naozaj drží v ruke šaržu, ktorú požaduje expedovať obchodné oddelenie.

Jakub Skoták, senior konzultant K2

Systém K2 nám umožnil veľmi rýchlo a efektívne spracovať požiadavky našich zákazníkov a komplexne evidovať ich históriu.

Šárka Neshybová, prokuristka spoločnosti

Kontaktujte nás