Automatická kalkulácia ceny výrobku podľa vstupných surovín

Informačný systém K2 pomáha s dodávkami betónu pražským stavbám.

Logo TBG

14 rokov s IS K2
38 používateľov pracuje denne v K2
spracuje 500 tisíc ton kameniva ročne
nad 30 miliárd ročný obrat
 

TBG domíchávač

 

Rozsah implementácie K2 v spoločnosti TBG Metrostav

TBG pri praci Informačný systém K2 sa v spoločnosti TBG Metrostav stará o kompletné zabezpečenie skladov, výroby a ekonomického úseku. Technológia výroby v K2 je cez webové služby napojená na špecializovaný miešací softvér Martek. TBG Metrostav eviduje v K2 všetky zmluvy. Systém im pomáha s kalkuláciou cien zákaziek. Spoločnosť TBG Metrostav v jednej inštalácii K2 spravuje aktuálne 3 firmy. 

Zaujímavosti z implementácie Informačného systému K2

TBG foto

  • Technológia výroby v K2 je online napojená na miešací softvér Martek.
  • Evidencia zmlúv podľa jednotlivých stavieb.
  • Individuálne cenníky.
  • Kalkulácia predajných cien na základe štruktúry výrobku (podľa jednotlivých segmentov kódu výrobku). Jednoduché precenenie výrobkov.
  • Ponukové riadenie, systém príplatkov, generovanie zmlúv z ponúk.
  • Dispečerské pracovisko Plachta dostupné aj na mobilných zariadeniach (HTML 5), evidencia požiadaviek na základe zmlúv, presuny medzi betonárňami atď.
  • Kontrolné mechanizmy pre jednotlivé receptúry, krivka zrnitosti.
  • Spoločné technológie pre viac receptúr.
  • Modul na sledovanie a vyhodnocovanie vzoriek.
  • Celoročné objednávky, príjem čítačkou čiarových kódov na základe DL dodávateľa.

V roku 2018 došlo k reimplementácii systému tak, aby bolo možné vo väčšej miere využiť aktuálne možnosti K2. TBG tak využíva jednoduchšie vyhodnocovanie vrátane konsolidovaných výstupov alebo prenos dokladov medzi spoločnosťami. Postupne sme niekoľko rôznych špecializovaných softvérov nahradili jediným – K2. Bohato tu využívame možnosti automatického spracovania všetkého, čo sa dá automaticky spracovávať (účtovanie, odvádzanie výroby, fakturácia, prepočty, stráženie marží, stráženie technológie atď.). 

Tomáš Solár, projektový manažér K2

Neustále pracujeme na inováciách a zefektívnení firemných procesov. Systém K2 využívame už veľa rokov na kontrolu toku našich financií. Keď sme pred rokmi hľadali komplexný systém, ktorým by sme navyše mohli riadiť výrobu, logistiku, mať kontrolu a všetky údaje na jednom mieste, tak pre nás vývojári z K2 dokázali rýchlo pripraviť platformu, ktorá spĺňa všetky naše náročné požiadavky.

Jakub Šimáček, konateľ a riaditeľ spoločnosti TBG Metrostav

Kontaktujte nás