AVEFLOR: Máme systém, ktorý sa prispôsobuje našim firemným zmenám

Softvér K2 pomáha s riadením celej firmy, ktorá vyrába a predáva zdravotnícke pomôcky a kozmetiku.

  

logo Aveflor

Od roku 2017 s K2 ERP
cez 6 miliónov kusov produktov vyrobených ročne
33 užívateľov denne pracuje v K2
207,5 miliónov korún českých obrat za rok 2022

Rozsah implementácie K2 vo firme AVEFLOR

K2 ERP riadi vo firme AVEFLOR pomocou nástroja workflow väčšinu významných procesov. Získava tak detailný prehľad o stave procesov aj o osobách, ktoré ich aktuálne riešia. Zavedenie workflow sprehľadnilo firemné procesy a napomáha k efektívnejšiemu riadeniu a chodu spoločnosti. Vďaka presnej skladovej evidencii až na jednotlivé manipulačné jednotky majú vždy prehľad o umiestnení a spotrebe z každého jednotlivého balenia, nielen šarže. To je veľmi dôležité pre spätnú dohľadateľnosť. K2 tiež istí každú vyrobenú šaržu a dáva presný prehľad o spotrebe surovín a obalov identifikovateľnou až na úroveň jednotlivého balenia.

vyroba aveflor pracovnice aveflor stroj aveflor

Zaujímavosti z implementácie K2 ERP

  • Značenie materiálov, polotovarov a výrobkov 2D čiarovými kódmi, podľa ktorých je možné zistiť celú históriu od príjmu až po spotrebu a výrobu.
  • Kontrola akosti vďaka vlastnosti šarže – namerané hodnoty musia zodpovedať požadovaným hodnotám v ich definovanom rozmedzí. Pokiaľ šarže definovaným hodnotám nevyhovujú, nie je možné vykonať ich uvoľnenie do obehu.
  • Pri každom príjmovom doklade sa eviduje hodnotenie dodávky po stránke značenia, kvality a spôsobu balenia. Vďaka tomu je poskytovaná dodávateľom rýchla spätná väzba v rámci ich hodnotenia.
  • Využitie mobilných grafických čítačiek čiarových kódov umožňuje načítať suroviny do spotreby, alebo odvádzať hotovú výrobu priamo na pracovisku výroby online. Po dokončení šarže je možné jednoducho vytlačiť záznam o spotrebovanom materiáli pre danú šaržu.

„K2 ERP je vo firme AVEFLOR využívaný v širokom rozsahu jeho funkcionality, vrátane procesného riadenia spoločnosti. Rada jednotlivých evidencií, predtým realizovaná v rôznych aplikáciách, bola prevedená do ERP K2. Kľúčovou časťou implementácie informačného systému bolo zvládnutie problematiky 2D čiarových kódov pre oblasť skladovej logistiky, riadenia akosti a výroby.“

Tomáš Koreček, projektový manažér K2

„Na systém K2 sme prešli v roku 2017 a najviac si na ňom cením, že sa dokáže prispôsobovať zmenám, ktoré vo firme nastávajú. Prednosťou je aj individualizovaný prístup k riešeniu špecifík našej firmy. Ďalej oceňujem aj neustále zlepšovanie existujúcich funkcií a zavádzanie nových funkcionalít systému.“

Jan Zubatý, riaditeľ spoločnosti

Kontaktujte nás