ERP systém plánuje výrobu automatizovaných systémov

S K2 minimalizujete straty za zbytočne nakúpený materiál.

ELVAC logo

22 rokov s IS K2
65 používateľov pracuje denne v K2
175 zamestnancov
30 miliónov € ročný obrat

Elvac stroj

Rozsah implementácie K2 vo firme ELVAC

Elvac stroj 2Informačný systém K2 je v súčasnosti nasadený nielen vo firme ELVAC, a. s., ale tiež v dcérskej spoločnosti na Slovensku – ELVAC SK. Obe firmy majú teda svoje dáta uložené v jednej spoločnej databáze v K2. To zjednodušuje tvorbu interných dokladov medzi spoločnosťami, umožňuje ľahké zdieľanie workflow a jednoduchú tvorbu konsolidovaných reportov nad celým holdingom. Vo všetkých spoločnostiach riadi informačný systém K2 výrobu, sklad aj vyhodnocovanie obchodných príležitostí. Vďaka analýze dostupnosti materiálu v K2 je spoločnosť ELVAC schopná plánovať výrobu na týždne dopredu a zároveň ponúknuť zákazníkom najkratší možný reálny termín dodania zákazky.

Zaujímavosti z implementácie informačného systému K2

ELVAC foto

  • Garancia aktuálnych dát cez všetky spoločnosti vďaka vedeniu viacerých firiem v jednej databáze.
  • Využitie K2 ako platformy vhodnej na tvorbu vlastných riešení.
  • Napojenie na vlastné e-shopové riešenie cez K2 API.
  • Sledovanie stavu rozpracovanosti výrobku pre obchodníkov.
  • Podpora viacerých legislatív v jednej inštalácii K2.
  • Automatický import termínov dodávok od dodávateľov.
  • Plánovanie výroby podľa potvrdených termínov dodávok materiálu.

„Spoločnosť je zapálená do noviniek K2, či už ide o používanie nových formulárov, využitie API rozhraní pre K2 na napojenie externého e-shopu, tak aj využitie technológie viacerých firiem a legislatív v jednej databáze. Teší ma to o to viac, keď viem, že K2 rozvíja prakticky 100 % vlastnými silami.“

Jan Kurfürst, Business Development Manager K2

„Bez flexibilných nástrojov ERP systému K2 si výrobu v dnešných objemoch nedokážeme predstaviť. Vďaka K2 sme redukovali straty za zbytočne nakúpené súčiastky a skrátili sme dodacie lehoty, kvôli ktorým sme v minulosti strácali zákazníkov. Pre K2 sme sa rozhodli pred niekoľkými rokmi, keď sme riešili rýchle rastúcu výrobu vlastných produktov a tento výber sme nikdy neľutovali.“

Mgr. Jaromír Drozdek, prevádzkový riaditeľ ELVAC, a. s.

Kontaktujte nás