EUFC CZ: Viac než 180 založených projektov počas prvého roka používania K2

K2 pomáha s riadením projektov v oblasti energetiky

 

EUFC logo

Od roku 2022 s K2 ERP
Cez 2 mld. eur načerpaných dotácií
30 užívateľov denne pracuje s K2
3 milióny € ročný obrat

Rozsah implementácie K2 vo firme EUFC CZ

K2 ERP zastrešuje väčšinu oblastí firemného podnikania – od nákupu a predaja cez riadenie procesov prostredníctvom workflow, projektový management, financie a ekonomiku vrátane miezd a správy majetku až po správu dokumentov prostredníctvom modulu DMS. Nechýbajú ani nástroje pre analýzy a manažérske prehľady v module BI alebo evidencia obchodných príležitostí v CRM.

EUFC obrázok

Zaujímavosti z implementácie K2 ERP

  • Evidencia obchodných príležitostí a ponúk.
  • Sledovanie priebehu projektov, alokácii a čerpania zdrojov.
  • Ekonomické vyhodnotenie projektov.
  • Automatizácia procesov pomocou workflow (napr. schvaľovanie cestovných príkazov, absencií, cenových ponúk vrátane návrhov zmlúv pre klientov).
  • Spoločné prostredie a BI reporting pre viacero spoločností v rámci holdingu.

„Dôvody pre zmenu a zavedenie nového ERP systému zahŕňali pokrytie procesov súvisiacich s evidenciou, riadením a vykazovaním zdrojov na projektoch, BI riešenie a automatizáciu procesov pomocou workflow nástroja. Počas implementácie bol kladený dôraz na previazanosť informácií medzi CRM, projektom a zákazkou, vrátane zaujímavej funkcie pre výpočet prognózy termínov a objemov fakturácie. Implementácia prebiehala vo dvoch etapách pre českú a slovenskú časť spoločnosti, čo umožnilo sledovanie a vyhodnocovanie dát oboch spoločností v jednej aplikácii.“

Petr Záveský, projektový manažér K2

„Voľbou vhodného informačného systému sme prepojili kľúčové oblasti od CRM cez projektový management a plánovanie kapacitných zdrojov až po controlling, účtovníctvo či personalistiku. Implementáciou K2 sa zrýchlilo projektové riadenie a zautomatizovali sme vnútrofiremné procesy. Vďaka informačnému systému máme okamžitý prehľad o projektoch a obchodných dátach z jedného miesta. Zaistenie nevyhnutnej serverovej infraštruktúry od jedného dodávateľa bolo ďalším plusom pre našu firmu.“

Ing. Dalibor Pituch, prokurista EUFC CZ s. r. o.

Kontaktujte nás