HELCEL nábytek: Zefektívnili sme procesy reklamačného oddelenia

Podnikový softvér K2 pomáha vo firme s celou jej prevádzkou.

  

logo helcel

Od roku 2022 s K2 ERP
100 vyskladnených paliet denne
45 užívateľov denne pracuje v K2
6700 paletových pozícií

Rozsah implementácie v HELCEL nábytek, s.r.o.

Firma HELCEL úspešne implementovala K2 ERP, ktorý teraz pokrýva celú prevádzku firmy od skladov cez účtovníctvo a mzdy až po napojenie na jeden externý a jeden K2 e-shop, cenníky, WMS a reklamácie. Vďaka tomuto kroku získal HELCEL novú úroveň efektivity a riadenia svojich procesov, čo umožnilo rýchlejšiu reakciu na potreby trhu a zákazníkov. Implementácia K2 ERP priniesla do firmy celý rad výhod, vrátane zníženia nákladov, zefektívnenia komunikácie a zvýšenia kvality poskytovaných služieb.

sklad helcel sklad helcel sklad helcel

Zaujímavosti z implementácie K2 ERP

  • Implementácia K2 ERP prebiehala pri sťahovaní firmy do nového distribučného centra.
  • V sklade a expedícii zavedené čítačky čiarových kódov.
  • Objednávka na e-shope sa môže skladať z niekoľkých kariet tovaru. K2 ERP dôsledne stráži súvisiace šarže (napríklad odtiene látky) a jednotlivé komponenty objednávky. 
  • S objednávkami nesúvisia len sklady, ale kompletná logistika predaja – ako pre internú, tak aj externú prepravu.
  • Došlo k optimalizácii a zefektívneniu procesov reklamačného oddelenia.

„Pri vychystávaní dochádza k dvojitej až trojitej kontrole tovaru pred vlastnou expedíciou zákazníkovi. V každej fáze prípravy jednotlivých balíkov je možné tovar dohľadať a kontrolovať. Podarilo sa znížiť počet reklamácií a zrýchliť ich vybavenie.“

David Huser, projektový manažér K2

„Nedávno sme otvárali nové distribučné centrum a s tým súvisela nutnosť investícií do nového robustného softwaru – riešenia, ktoré nám zastreší všetky firemné procesy. Software K2 je v našom sklade absolútne kľúčový. Šírka sortimentu nedovoľuje, aby skladník vedel o každej položke. Vďaka K2 máme teraz prehľad o všetkých tokoch v sklade a vďaka čítačkám každý skladník vie, kde jednotlivé položky nájde a čo presne má kam vychystať. Práca skladu sa tým veľmi zefektívnila a nie je ani nárok na toľko skladníkov.“

Martin Helcel, majiteľ HELCEL nábytek s.r.o.

Kontaktujte nás