Implementácia špecifických požiadaviek farmaceutickej legislatívy

Informačný systém K2 pomáha s distribúciou zdravotníckeho materiálu.

  

Logo MSM Group

 

4 roky s IS K2
35 užívateľov denne pracuje v K2
498 mil. Kč obrat v roku 2018
63 zamestnancov

budova

Rozsah implementácie K2 v skupine MSM Group

ct

Firma je kompletne riadená Informačným systémom K2. Systém sa využíva okrem iného na evidenciu a odosielanie poukazov zdravotníckeho materiálu a kompenzačných pomôcok zdravotným poisťovniam na preplatenie. Informačný systém K2 vie pracovať s reguláciou cien výrobkov aj s úhradou zdravotnými poisťovňami, importuje údaje zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (SÚKL). MSM Group využíva workflow na riadenie niektorých procesov aj na publikáciu údajov pomocou dashboardov.

Zaujímavosti z implementácie Informačného systému K2

  • SálEvidencia zdravotníckych poukazov (s detailom až na konkrétnych klientov) a ich odosielanie zdravotným poisťovniam.
  • Elektronická komunikácia so zdravotnými zariadeniami.
  • Regulované ceny, úhrady zdravotných poisťovní.
  • Importovanie údajov zo SÚKL.
  • Konsignačné sklady.
  • Čítačky v skladoch pre príjem, expedíciu a inventúru skladu.
  • Automatické priradenie objednávky obchodníkovi podľa druhu zákazníka, oblasti alebo druhu tovaru.

Spoločnosť MSM získala po implementácii IS K2 výhodu – majú k dispozícii podrobnú evidenciu využitia jednotlivých poukazov až na klientov zdravotníckych zariadení v jednom informačnom systéme. Vďaka tomu môžu pružne reagovať na meniace sa požiadavky na komunikáciu s poisťovňami. To, že si v súčasnosti pán konateľ Pušec prakticky sám nastavuje a udržuje prehľady pre obchodníkov (okrem iného aj na mobilných zariadeniach), svedčí o širokých možnostiach užívateľského nastavenia IS K2.

Tomáš Solár, projektový manažér K2

S K2 pracujeme od januára 2016, keď sme definitívne opustili informačný systém Microsoft Dynamics NAV (predtým MS Navision) prevádzkovaný v našej spoločnosti desať rokov. Tým sa nám otvorili dvere k väčšej užívateľskej prehľadnosti, konfigurovateľnosti a úpravám systému na mieru jednotlivým užívateľom aj ich skupinám. Ako výhodu vidíme prehľadnú štruktúru systému, jednoduchú obsluhu a určitú konfigurovateľnosť aj pre softvérových laikov, vrátane faktu, že rad funkcionalít sme si schopní nastavovať alebo konfigurovať užívateľsky – nie je potrebný zásah vývojára. Vďaka celkom otvorenej platforme je možné do K2 implementovať aj špecifické požiadavky užívateľa. Sme spokojní aj s prístupom koordinátorov, vývojárov a zákazníckeho centra, ktorí nám sú skutočnými pomocníkmi „na telefóne".

Vladimír Pušec, konateľ spoločnosti

Kontaktujte nás