Informačný systém K2 pomáha definovať a strážiť všetky procesy výroby

ERP systém poskytuje presné a pravdivé informácie o každej zákazke.

MiF Logo

7 rokov s IS K2
31 užívateľov denne pracuje v K2
9 564 ton použitých farieb
4 mil. € ročný obrat

MiF1

Rozsah implementácie K2 vo firme MiF

MiF2K2 splnila zásadnú požiadavku zákazníka, a to spojiť všetky firemné agendy do jedného informačného systému, zabezpečiť riadenie a vyhodnocovanie výroby. Informačný systém K2 tak vo firme pomáha so vstupom zákaziek, riadením expedície. Výroba je vďaka K2 skutočne riadená, kontrolovaná a objektívne vyhodnocovaná. Účtovné oddelenie následne používa K2 k fakturácii a následným ekonomickým spracovaniam. Zavedením informačného systému K2 sa sprehľadnil sklad, minimalizovali zásoby a zefektívnil proces objednávania materiálu pre výrobu.

Zaujímavosti z implementácie Informačného systému K2

MiF3

  • Firma využíva čiarové kódy a online čítačky.
  • Využívajú možnosti prispôsobenia systému potřebám užívateľa (pre každého vyzerá prostredie trošku inak).
  • S pomocou informačného systému K2 firma zaviedla jasne definované procesy.
  • Automatické odosielanie dokumentov.
  • Zrýchlenie a zjednodušenie inventúrneho procesu vďaka čítačkám.

Pred nasadením IS K2 firma používala viacero informačných systémov. Najviac si vážim prístup a zodpovednosť firmy pri implementácii a dôsledné popísanie jednotlivých procesov. Podarilo sa nám tak všetky tieto systémy zlúčiť do jedného systému, a to do K2. Naviac sme v K2 rozšírili funkcionalitu o výpovednú hodnotu systému ako napr. celkové sledovanie zákazky od objednávky zákazníka až po prípadnú reklamáciu a následné dohľadanie, kto, kedy, na akom stroji a z akého materiálu vyrábal. Výsledkom je upozornenie dodávateľa na chybnú dodávku materiálu.

Miroslav Tatranský, projektový manažér K2 atmitec Slovensko s.r.o.

Naším impulzom pre hľadanie nového ERP systému bola potreba zhromaždiť všetky informácie na jedno miesto, do jedného Informačného systému. K2 je pre nás ako v ľudskom tele miazga a krv. Bez K2jky sme dnes všetci stratení. Každej firme by som odporúčal ísť do systému K2. K2 priniesla našej firme pridanú hodnotu v tom, že máme jasne definované procesy, a vieme zistiť, čo robíme a ako to robíme. Či správne alebo nesprávne. Pre nás všetkých je dôležité, aby sme mali pravdivé informácie, žiadne medové motúzy popod fúzy.

Michal Filípek, majiteľ spoločnosti MiF, s. r. o.

Kontaktujte nás