Informačný systém K2 umožňuje presnú kontrolu nad každou zákazkou

Kompletné informácie od ponuky zákazníkovi až po finančné vyhodnotenie prípadu.

  

FLSmidth logo

Od roku 2007 je zákazníkom K2
43 užívateľov denne pracuje s K2
14 a pol miliónov € ročný obrat

FLSmidth 1

Rozsah implementácie K2 vo firme FLSmidth

FLSmidth2Spoločnosť FLSmidth využíva K2 ERP prakticky vo všetkých oblastiach svojho podnikania – od samotnej výroby cez správu skladov, nákup a predaj až po účtovníctvo a stráženie jednotlivých projektov. Medzi dôležité funkcie informačného systému patrí tiež manažérsky reporting a controling. Firma využíva tiež pokročilé nastavenie notifikácií upozorňujúce konkrétnych ľudí na dôležité zmeny v ERP systéme.

 

Zaujímavosti z implementácie K2 ERP

FLSmidth 3

  • Podrobné sledovanie skladových dispozícií pre jednotlivé zákazky pomocou kódov zákaziek.
  • Vyhodnotenie nákladov a výnosov s rozpadom na jednotlivé strediská na úrovni jednotlivých zákaziek.
  • Automatický import kusovníka a výkresov zo systému na Autodesk Vault.
  • Komplikované výrobné stromy, skladajúce sa z desiatok, niekedy aj stoviek polotovarov.
  • Systém kooperácií, kde sa niektoré časti výrobných stromov vyrábajú v kooperácií, a časti výrobného stromu sa vyrábajú lokálne.

„Najzásadnejším bodom pri implementácii bola možnosť podrobného vyhodnotenia nákladov a výnosov na úrovni zákaziek, prípadne podzákaziek, teda jednotlivých zariadení. Ďalšou veľmi dôležitou vecou bol jednoduchý prehľad o stave výroby a dispozície materiálov pre konkrétnu výrobu skladajúcu sa zo stoviek polotovarov a materiálov. V takom množstve polotovarov je dôležité, aby bolo všetko včas a nadväzovalo na seba.“

Juraj Hruda, konzultant K2

„K2 ERP využívame pre riadenie a kontrolu všetkých procesov naviazaných na spracovávané zákazky, začínajúc ponukou zákazníkovi až po expedíciu hotových výrobkov a následné finančné vyhodnotenie. Vzhľadom ku komplexnosti našich zariadení a prevládajúcej zákazkovej výrobe je pre nás nevyhnutné mať informačný systém umožňujúci presnú a jednoduchú kontrolu nad materiálovým pokrytím a stavom výroby na úrovni jednotlivých zákaziek, čo K2 ERP spĺňa. V spolupráci s konzultantmi K2 tiež priebežne pracujeme na zefektívnení a automatizácii jednotlivých procesov v závislosti na meniacich sa potrebách firmy nielen vzhľadom k jej rastu.“

Ing. Renata Sadílková, konateľka FLSmidth, spol. s. r. o.

Kontaktujte nás