Informačný systém K2 umožňuje presnú kontrolu nad každou zákazkou

Kompletné informácie od ponuky zákazníkovi až po finančné vyhodnotenie prípadu.

  

FLSmidth logo

13 rokov s IS K2
44 používateľov pracuje denne v K2
8 a pol miliónov € ročný obrat

FLSmidth 1

Rozsah implementácie K2 vo firme FLSmidth

FLSmidth2Spoločnosť FLSmidth využíva informačný systém K2 prakticky vo všetkých oblastiach svojho podnikania – od samotnej výroby cez správu skladov, nákup a predaj až po účtovníctvo a monitorovanie jednotlivých projektov. Medzi dôležité funkcie informačného systému patrí tiež reporting a controling, hlavne práca s dátami v OLAPe. Firma tiež využíva pokročilé nastavenie notifikácií upozorňujúcich konkrétnych ľudí na dôležité zmeny v informačnom systéme.

Zaujímavosti z implementácie informačného systému K2

FLSmidth 3

  • Podrobné sledovanie skladových dispozícií pre jednotlivé zákazky pomocou kódov zákaziek.
  • Vyhodnotenie nákladov a výnosov s rozpadom na jednotlivé strediská na úrovni jednotlivých zákaziek.
  • Automatický import kusovníkov a výkresov zo systému na Autodesk Vault.
  • Komplikované výrobné stromy, skladajúce sa z desiatok, niekedy aj stoviek polotovarov.
  • Systém kooperácií, kde sa niektoré časti výrobných stromov vyrábajú v kooperácii, a časti výrobného stromu sa vyrábajú lokálne.

„Najzásadnejším bodom pri implementácii bola možnosť podrobného vyhodnotenia nákladov a výnosov na úrovni zákaziek, prípadne podzákaziek, teda jednotlivých zariadení. Ďalšou veľmi dôležitou vecou bol jednoduchý prehľad o stave výroby a dispozícii materiálov pre konkrétnu výrobu, skladajúcu sa zo stoviek polotovarov a materiálov. Pri takom množstve polotovarov je dôležité, aby bolo všetko včas a nadväzovalo na seba.“

Juraj Hruda, konzultant K2

„Systém K2 využívame na riadenie a kontrolu všetkých procesov naviazaných na spracovávané zákazky, počínajúc ponukou zákazníkovi až po expedíciu hotových výrobkov a následné finančné vyhodnotenie. Vzhľadom ku komplexnosti našich zariadení a prevládajúcu zákazkovú výrobu je pre nás nevyhnutné mať informačný systém umožňujúci presnú a jednoduchú kontrolu nad materiálovým pokrytím a stavom výroby na úrovni jednotlivých zákaziek, čo systém K2 spĺňa. V spolupráci s konzultantmi K2 tiež priebežne pracujeme na zefektívnení a automatizácii jednotlivých procesov, v závislosti na meniacich sa potrebách firmy nielen vzhľadom na jej rast.“

Ing. Renata Sadílková, konateľka FLSmidth, spol. s r. o.

Kontaktujte nás