Informačný systém K2 v privátnom cloude – ideálne riešenie

S K2 e-shopom v Glamour nepotrebujú žiadne iné systémy.

  

Glamour logo

 

21 používateľov pracuje denne v K2
122 používateľov B2B portálu
10 miliónov € ročný obrat
Viac ako 500 predajných miest

Glamour portfolio

Rozsah implementácie K2 vo firme Glamour Distribuce

Glamour produktInformačný systém K2 sa spoločnosti Glamour Distribuce stará predovšetkým o to najdôležitejšie pre každú obchodnú spoločnosť – kompletné riadenie a správu dát obchodných a marketingových aktivít. Ako platformu pre svoj B2B portál zvolili K2 e-shop, ktorý je súčasťou informačného systému. Vďaka tomu portál pracuje s rovnakými dátami ako všetky ostatné časti informačného systému. Výhodou pre používateľov je tiež správa portálu priamo v informačnom systéme – odpadá tak potreba práce s dvomi oddelenými systémami s rozdielnou administráciou.

Zaujímavosti z implementácie informačného systému K2

Glamour promo

  • Riadenie obchodných akcií – nie na základe zliav, ale zvýhodňovaním tovaru.
  • Komplexná práca s promo akciami – uvádzacie sady, darčeky, poukazy na odber, prémie pri odbere tovaru v určitej hodnote a pod.
  • Používateľská definícia celej škály akcií s časovým plánom a vyhodnotením priamo v systéme K2.
  • Kompletná prevádzka B2B portálu ako zásadného predajného kanála.
  • Pokročilá cenotvorba a vyhodnotenie obchodu a práce s trhom.
  • Obojstranná komunikácia so skladovým systémom.

„O vzťahu používateľov ku firemnému informačnému systému podstatnou mierou rozhoduje prístup a náhľad vedenia firmy. Nastavená firemná kultúra zaviedla taký stav informácií a dát, na ktorý sa všetci môžu spoľahnúť. A to je zásadný prínos nielen pre vedenie spoločnosti, ktoré rozhoduje na základe získaných informácií, ale aj pre používateľov, ktorí poskytujú obchodný servis svojim zákazníkom.“

Pavel Motan, konateľ K2

„Informačný systém K2 sa pre nás stal zárukou stability a konzistencie dát s možnosťou jasne definovať parametre pre riadenie a vyhodnocovanie obchodných a marketingových aktivít, a to pomocou definovateľných dátových zostáv a reportov s možnosťou zobrazovania aj na mobilných zariadeniach jednotlivých používateľov. Môžeme tiež potvrdiť, že naše rozhodnutie ísť cestou cloudovej platformy s automatickou aktualizáciou databázy, zálohovaním a celkovou ochranou dát vnímame spätne ako veľmi dobré. Verím, že ďalšia spolupráca spoločnosti Glamour s K2 bude ako doteraz, obojstranne prínosná a obohacujúca.“

Ing. Antonín Keller, člen predstavenstva Glamour Distribuce

Kontaktujte nás