Informačný systém K2 vie rásť spoločne s vašou firmou

Oceliarenská výroba riadená Informačným systémom K2.

logo

316 mil. korún ročný obrat
90 ton oceľových výrobkov ročne
17 rokov na trhu
25 aktívnych licencií K2
2 roky používajú K2

Prečo je K2 najlepšia voľba?

pozadiDôvodom, prečo si v Shape Steel vybrali práve K2, sú široké možnosti prispôsobenia systému firemným procesom. Vedenie spoločnosti s K2 získalo systém, s ktorým sa mohli spoľahnúť na to, že im bude vyhovovať aj do budúcna – nech už sa firma v rámci svojho rozvoja vydá ktorýmkoľvek smerom.

Veľmi rýchly rast bez problémov

hutV roku 2017, keď sme K2 do firmy implementovali, mali v Shape Steel 2 páliace stroje a jednu ohýbačku. O necelé dva roky neskôr firma vlastní štvornásobok strojov a do svojho portfólia zaradila celý rad nových služieb a výrobkov. K2 tento rast zvládla pokryť bez problému.

Zákazková výroba

Úplne zásadnú časť odbytu firmy tvorí zákazková výroba. Tá je pre informačné systémy vždy veľkou výzvou. Pre Shape Steel vznikol konfigurátor na plánovanie výroby, ktorý podľa druhu materiálu a akosti zlučuje nové aj nedokončené sprievodky výrobného príkazu.

Zaujímavosti z implementácie Informačného systému K2

  • Maximálne využitie štandardných funkcií K2.
  • Unikátne riešenie na odvádzanie výroby spracované firme na mieru.
  • Konfigurátor na plánovanie zákazkovej výroby.
  • Evidencia využiteľných zvyškov z výroby.
  • Rozdelenie výrobného procesu na dve samostatné časti – pálenie a ostatné operácie.

V spoločnosti Shape Steel sme sa snažili využiť hlavne štandardné funkcie K2. Unikátne je plánovanie zákazkovej výroby pomocou špeciálneho konfigurátora. Ten funguje nad sprievodkami a zlučuje výpalky s rovnakým vstupným materiálom. Toto riešenie umožňuje lepšie a efektívnejšie plánovanie výroby. Konfigurátor rieši aj evidenciu zvyškov a rozpúšťanie ceny do jednotlivých zákaziek. Dochádza tak k omnoho lepšiemu využitiu dostupného materiálu a podarilo sa dosiahnuť finančné úspory.

Radek Kočka, projektový manažér K2

Po rozhodnutí o významnom rozšírení výroby sme hľadali softvér, ktorý zvládne riadenie zákazkovej výroby v našej spoločnosti. K2 sme si vybrali preto, že umožňuje postupné doplňovanie o vlastné úpravy, čo vedie k neustálemu zlepšovaniu.

Martin Kovalčuk, finančný riaditeľ Shape Steel a. s.

Kontaktujte nás