Jednoduchá správa zahraničných pobočiek v informačnom systéme K2

Pomocou ERP systému K2 môžete automatizovať tvorbu dokladov aj ich odosielanie.

Cymedica logo

  

6 rokov s IS K2
33 používateľov pracuje denne v K2
6 zahraničných pobočiek
120 zamestnancov
25 tisíc zákaziek ročne

Cymedica1

Rozsah implementácie K2 vo firme Cymedica

Cymedica pillsSpoločnosť Cymedica využíva informačný systém K2 na kompletnú prácu so skladovými zásobami, na nákup, predaj a výrobu. V K2 ďalej spravujú majetok, účtovníctvo a financie. Informačný systém umožňuje manažérom spoločnosti Cymedica tiež spracovať ekonomické analýzy a manažérske prehľady.

Zaujímavosti z implementácie informačného systému K2

Cymedica doctor

  • Automatická tvorba dokladov a ich tok medzi spolupracujúcimi firmami.
  • Elektronická distribúcia dátových záznamov pre WinVet (softvér na vedenie veterinárnej praxe).
  • Česká a slovenská pobočka v jedinej inštalácii K2.
  • Napojenie informačného systému K2 na externý e-shop.
  • Distribúcia číselníkov tovaru z centrálnej evidencie produktov.
  • Automatické elektronické odosielanie dokladov zákazníkovi.

„Najväčšou pridanou hodnotou z funkcionalít K2 je automatické vytváranie dokladov medzi viacerými spoločnosťami, ktoré sú vedené v K2. Vytvorením jedného výdajného dokladu vzniká príjmový doklad na strane druhej spoločnosti, fakturácia potom prebieha mesačne. Neoddeliteľnou súčasťou je aj zabezpečenie konsignácie medzi týmito spoločnosťami. Používatelia tak nemusia tvoriť doklady dvakrát a sklad sa aktualizuje automaticky. Ďalšou požiadavkou zákazníka bolo zachovanie existujúceho e-shopu, aby zákazníci nepoznali žiadnu zmenu, čo sa podarilo z pohľadu prostredia aj funkcionality.“

Jan Kurfürst, Business Development Manager K2

„K2 nám veľmi pomohla posunúť celú spoločnosť od proprietárnych účtovných a fakturačných systémov ku štandardizovanému procesnému riešeniu. Umožnila začať diskusiu o vnútorných procesoch, ich dôležitosti, potrebnosti a zároveň nám ich dovolila aj implementovať.“

Ing. Petr Cimbulka, Group Operational Director/prevádzkový riaditeľ skupiny

Kontaktujte nás