Kompletné informácie o stave objednávok v každom kroku ich spracovanie

Výrobné družstvo s takmer storočnou tradíciou sa spolieha na Informačný systém K2.

Cyklos-vystava

 

52 užívateľov denne pracuje v K2
165 zamestnancov vo firme
240 miliónov Kč ročný obrat
5 400 vybavených objednávok ročne
30 typov strojov vo výrobnom sortimente

stroj

Rozsah implementácie K2 vo výrobnom družstve Cyklos Choltice

tiskInformačný systém K2 je implementovaný do všetkých podnikových činností, vrátane využitia čiarových kódov vo výrobe a skladoch. Systém ponúka ku každej objednávke kompletné informácie od prijatia objednávky, cez schvaľovací proces až po termíny expedície. Vďaka IS K2 bolo možné optimalizovať aj procesy v skladoch.

Zaujímavosti z implementácie Informačného systému K2

plotter

  • Sledovanie dlhodobých kontraktov na dodávky strojov.
  • Import objednávky zákazníka CSV súboru vracania dokladov v isDoc.
  • Previazanosť obchodu a výroby s materiálovým pokrytím a automatický návrh objednávok surovín.
  • Nastavený workflow na priechod objednávky firmou od prijatia objednávky, cez schvaľovací proces a akceptáciu výroby až po termín expedície.
  • Využitie čiarových kódov vo výrobe a skladoch.

Pred nasadením IS K2 malo družstvo Cyklos vysoký štandard v obchodnom spracovaní prijatých objednávok. Najviac si cením, že tento štandard sa podarilo nielen zachovať, ale aj rozšíriť o ďalšie informácie vďaka komplexnému riešeniu K2, pričom bol integrálne spojený s nadväzujúcou výrobou do jedného celku. Do troch dní tak odchádza potvrdenie zákazníkovi o schválení technológie, materiálového pokrytia výroby a termínov expedície hotového výrobku.

Pavel Motan, konateľ K2

Vďaka K2 sme dosiahli zlepšenie v oblasti plánovania a riadenia výroby a logistiky. Máme dnes lepšiu sledovateľnosť zákaziek pri prechode firmou a väčšiu užívateľskú prívetivosť pre našich zamestnancov. Na rovnakú prácu v účtovníctve alebo v logistike nám dnes stačí menej ľudí.

Karel Komárek, predseda družstva Cyklos Choltice, v. d.

Kontaktujte nás