Komplexné správy výroby pomocou dát v jedinej databáze

Informačný systém K2 ako integrátor niekoľkých špecializovaných softvérových riešení.

Mias logo

19 rokov s IS K2
28 používateľov pracuje denne v K2
6 miliónov € ročný obrat
70 zamestnancov
3 tisíc m2 rozloha výrobnej haly

Mias budova

Rozsah implementácie K2 vo firme Mias OC

Mias fotoInformačný systém K2 obstaráva v spoločnosti Mias OC prakticky všetky podnikové činnosti – od ponukových riadení cez napojenie strojov na vytváranie nárezových plánov až po ekonomické vyhodnotenie zákaziek. Samostatnú kapitolu predstavuje navrhnuté riešenie rozvozov zákaziek, ktoré bolo navrhnuté už v roku 2001 a firma Mias OC je s týmto riešením taká spokojná, že ho v prakticky nezmenenej podobe používa dodnes.

Zaujímavosti z implementácie informačného systému K2

Mias foto 2

  • Napojenie strojov na vytváranie nárezových plánov priamo v ich integrovaných systémoch.
  • Napojenie na zakladačový systém Jungheinrich.
  • Sledovanie kontraktov a zákaziek – ako ekonomicky, tak evidenčne.
  • Mobilné čítačky čiarových kódov v sklade.
  • Viacjazyčné prevedenie ponúk do tlačových šablón.
  • Riadenie obchodných aktivít a vyhodnocovanie kampaní priamo v IS K2.
  • Systém zberu a spracovania dát Intrastat je priamo súčasťou IS K2.
  • Generovanie dát pre obliepací stroj a veľkoplošnú deliacu pílu vo výrobe.
  • Prepojenie s 3D konštrukčným programom Top Solid na načítanie dát pri tvorbe atypických kusovníkov.

„Spoľahlivý nábytok nielen pre zahraničné trhy vyžadoval štandardizáciu značenia a variantné technologické postupy založené na parametrizácii. Stabilita riešení tak čoskoro oslávi 20 rokov spojenia firmy MIAS a K2. Vo firme MIAS tiež využívajú otvorenosť informačného systému K2 a to, že si aj pokročilejšie úpravy môžu robiť sami bez nášho priameho zásahu, a to za pomoci jedného interného IT špecialistu. Programátori K2 tak fungujú hlavne ako konzultanti a poradcovia.“

Pavel Motan, konateľ K2

„Systém K2 nám umožnil splniť naše predstavy o výrobe typových aj atypických výrobkov v jednom výrobnom cykle a dodanie celej zákazky v jednom termíne. Objednávací kľúč, variantný kusovník a otvorenosť K2 nám umožnila prepojenie a prenos dát medzi SW na vytváranie ponúk a technickej prípravy výroby nad jednou databázou skladových položiek, zákaziek a sprievodiek. Pomocou prepojenia K2 so všetkými strojmi prebieha spätný zber dát o priebehu zákazky od jej zadania do systému, objednávky materiálov a komponentov, cez výrobu až po finálnu expedíciu. To prináša vysokú efektivitu práce a minimalizáciu chýb.“

Martin Pavliš, konateľ spoločnosti Mias OC, spol. s r. o.

Kontaktujte nás