Manažérske vyhodnocovanie

  • Unikátne nástroje, ktoré poskytujú manažérom podklady pre riadenie firmy.
  • Z reportu je možné prekliknúť sa až na prvotné doklady a zistiť, čo za číslami stojí.
  • Rôzne nástroje pre rôzne situácie – automatická zostava, OLAP prehliadač, BI či analytické služby.
  • Reporty je možné spúšťať aj na mobilných zariadeniach či zasielať e-mailom.

Grafy, čísla a štatistiky

Nadefinujte si prehľady a reporty, ktoré vás zaujímajú a Informačný systém K2 ich bude v on-line režime pravidelne vyhodnocovať vykresľovať do podoby prehľadných grafov, tabuliek či trendov. Všetky prehľady uvidíte súhrnne v hlavnom dashboarde, z ktorého sa potom jednoducho dostanete do detailu každého z nich.

Maximálna flexibilita

Vyberte si sami, či chcete sledovať saldo, obrat, zisk, stav zásob, nákupné ceny alebo štatistiky predaja či kvality. Informačný systém K2 je tiež pripravený na konsolidáciu dát medzi dcérskymi spoločnosťami a pobočkami, a to ako po technickej, tak aj finančnej stránke. Výhodou je previazanosť jednotlivých položiek, ktorá umožňuje rýchle získavanie detailných informácií pre strategické rozhodovanie, controlling či reporting.

Vyhodnocovanie dát z iných zdrojov

Vyhodnocovať môžete i údaje, ktoré sa nenachádzajú priamo v Informačnom systéme K2. Analyzujte dáta z webových služieb, výstupy so strojov ši súbory tretích strán, ako sú napríklad súbory csv alebo xls. Vďaka kombinácii viacerých takýchto zdrojov môžete napríklad v prípade poruchy stroja ihneď automaticky sledovať meškanie jednotlivých častí výroby.

Hierarchia dát

Všetky výstupy je možné vzájomne previazať a vytvoriť tak na seba reagujúce zoskupenie dát. Napríklad z prehľadu výsledkov pobočiek sa postupne dostanete na detailné čísla každej z nich. Výberom ďalej pokračujete na výsledky obchodníkov konkrétnej pobočky a nakoniec potom i na údaje daného obchodníka. K čo najprehľadnejšiemu zobrazeniu hľadaných dát navyše pomáha niekoľko rôznych možností filtrovania.

Business Intelligence

Pomocou nástrojov business intelligence je možné sledovať kľúčové ukazovatele chodu firmy, a to ako v krátkodobom, tak aj dlhodobom časovom horizonte. Používateľ si sám volí uhly pohľadu, kritéria či osi, a tým vytvára tzv. kocky, ktoré sú znázornené pomocou grafov, dashboardov, tabuliek a farebných indikátorov. Tieto výstupy sú spoločne s trendami trhu a celkovou stratégiou spoločnosti základným stavebným kameňom všetkých kľúčových rozhodnutí.

OLAP prehliadač

Pre zoznámenie s nástrojmi business intelligence je v K2 pripravená ich jednoduchšia verzia – OLAP prehliadač, ktorý umožňuje nielen vytvárať reporty, ale obsahuje tiež už hotové prednastavené pohľady na dáta z daných oblastí. To uľahčuje prípadné prvé použitie BI a skracuje čas nutný na zoznámenie sa s jeho funkciami a možnosťami. Takto vytvorené pohľady sa dajú využiť i po prechode na sofistikovanejšie riešenie ako základ pre zložitejšie reporty.

K2 analytics

Sledovanie aktivity vašej firmy nebolo nikdy jednoduchšie. S K2 analytics sa vám do rúk dostáva nástroj, pomocou ktorého ste schopný prehľadne sledovať najrôznejšie výsledky vášho podniku a zamestnancov v reálnom čase. Vďaka mobilným aplikáciám sú pre vás navyše tieto prehľady dostupné kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

Z čoho sa skladá
Informačný systém K2?

Máte záujem o prezentáciu
Informačného systému K2?

Kontaktujte nás