Materiál na výrobu objednáva IS K2 automaticky

Vystavenie objednávok a rezerváciu materiálu na sklade vykoná ERP systém K2 hneď pri prijatí zákazky do výroby.

Kampos logo

7 rokov s IS K2
101 miliónov vyrobených konektorov ročne
11 000 vystavených sprievodiek každý mesiac
60 firiem obsluhovaných v logistickom areáli

Kampos areál

Rozsah implementácie K2 v skupine KAMPOS

Kampos výrobekNajdôležitejšou úlohou informačného systému K2 v skupine KAMPOS je riadenie výroby. Systém dokáže automaticky vytvoriť záväznú objednávku materiálu na základe zdieľaných tabuliek s generálnym dodávateľom materiálu na výrobu. Okrem toho ale ERP systém K2 pomohol zefektívniť prácu mzdovej učtárne a stará sa o logistiku, sklady a obchod. KAMPOS využíva tiež K2 workflow a možnosti reportingu.

Zaujímavosti z implementácie informačného systému K2

Kampos výrobek 2

  • Využitie čítačiek čiarových kódov v sklade a pri riadení výroby.
  • Modul upomienok výrazne znížil objem finančných prostriedkov viazaných v prijatých faktúrach. Počas 3 rokov využívania modulu firma prakticky neeviduje faktúry s lehotou splatnosti dlhšou ako 30 dní.
  • Schvaľovanie vybraných procesov prostredníctvom workflow.
  • Prepojenie IS K2 s dochádzkovým systémom, vďaka ktorému účtovník získava predvyplnené časové údaje s požadovanou kategóriou určenia čerpania pracovného fondu.
  • Skladník zvládne vychystávať až 8 objednávok naraz vďaka riadenému skladu a mobilným čítačkám.

„Spoločnosť pracuje v K2 pomerne krátky čas, ale aj tak sa K2 v spoločnosti vyvíja. Hlavným hýbateľom inovácií v K2 je sama firma. Progresívne ponúka svojim zákazníkom nové a nové služby, a tak musí riešiť aj ich controlling, procesy, nastavenie a samotné vyhodnotenie prínosov. Zaujímavé je aj to, že spoločnosť má viac odborových zameraní, ktoré pomocou K2 riadi.“

Jan Kurfürst, Business Development Manager K2

„Vďaka systému K2 riadime prehľadne a efektívne interné procesy vo firme (plánovanie, skladové hospodárstvo, výrobu, logistiku, obchod, ekonomiku a personalistiku). V priebehu času sa snažíme využívať ďalšie funkcionality, ktoré systém K2 ponúka a v ktorých vidíme pridanú hodnotu pre rozvoj našej spoločnosti.“

Ing. Stanislav Sehnal, MBA, konateľ spoločnosti KAMPOS, s. r. o.

Kontaktujte nás