Pomáhame s výpočtom optimálnych výrobných dávok

Informačný systém K2 vo firme LABETA sleduje skladové zásoby, zohľadňujúc aj sezónnosť.

Cover

 

16 rokov s IS K2
10 užívateľov pracuje denne v K2
vyše 80 miliónov Kč ročný obrat
320 vlastných výrobkov

 

Rozsah implementácie K2 v spoločnosti LABETA

Jam Informačný systém K2 spravuje vo firme LABETA, a. s. väčšinu dôležitých procesov – od účtovníctva a personalistiky cez nákup a výrobu až po workflow a manažérske prehľady. Informačný systém K2 pomocou workflow automaticky stráži napríklad všetky potrebné kroky na schvaľovanie prijatých faktúr alebo schvaľovanie nových obalov výrobkov. Spoločnosť LABETA vo veľkom využíva okrem iného tiež elektronický obeh dokladov EDI s obchodnými reťazcami.

Zaujímavosti z implementácie informačného systému K2

jam2

  • Evidencia zalistovaného tovaru s jednotlivými marketmi a ich cenníky.
  • Napojenie na vlastný e-shop – import a potvrdzovanie objednávok.
  • Vyhodnocovanie predaja, trendov a sezónnosti.
  • Sledovanie zásob výrobkov a ich exspirácie.
  • Výpočet a návrh optimálnych výrobných dávok.
  • Vyhodnocovanie plánu a skutočnosti spotreby strategických surovín.

„Implementácia štandardných aj špecifických funkcií vytvára podporu užívateľom obchodu hlavne v oblasti elektronického obehu dát EDI, spracovania objednávok z e-shopu a vyhodnocovania obchodných aktivít pomocou OLAPu. Na základe dát z K2 rozhoduje spoločnosť aj o stratégii nákupu surovín. Analytické nástroje systému potom pomáhajú optimalizovať priebeh a nákladovosť výroby.“

Martin Bezděk, projektový manažér K2

„Informačný systém K2 komplexne zachytáva všetky dôležité trendy riadenia výrobnej firmy. Umožňuje nám tak pružne vytvárať efektívne systémové riešenia a nezriedka nám prináša inšpiráciu.“

Antonín Smrček, riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti LABETA, a. s.

Kontaktujte nás