Riadenie desiatok skladov prehľadne a na jednom mieste

Informačný systém K2 udržuje poriadok vo viac ako 70 skladoch v Česku a na Slovensku.

  

Dribo logo

  

15 rokov s IS K2
30 používateľov pracuje v K2 denne
14,5 miliónov € ročný obrat
3 800 zákaziek ročne

Dribo picture 1

Rozsah implementácie K2 vo firme DRIBO

Dribo picture 2Informačný systém K2 sa v spoločnosti Dribo stará prakticky o všetky procesy riadenia firmy. Od účtovníctva a financie cez marketing, nákup a logistiku až po majetok, sklady a, samozrejme, samotnú výrobu. Dôležitú súčasť práce ERP systému v tejto spoločnosti predstavuje koordinácia niekoľkých desiatok skladov tak, aby logistika spoločnosti fungovala čo najlepšie.

Zaujímavosti z implementácie informačného systému K2

Dribo picture 3

  • Systém spoluprác, kde sa niektoré časti výrobných stromov vyrábajú v kooperácii, a časti výrobného stromu sa vyrábajú lokálne.
  • Sledovanie pokrytia výroby materiálom v čase – plánovanie MRP I.
  • Viac než 30 konsignačných a 20 kooperačných skladov, celkovo viac než 70 skladov.
  • EDI komunikácia v oblasti nákupu.
  • Hromadné odvádzanie výroby.
  • Plánovanie a vyhodnocovanie zákaziek.

„Základným cieľom implementácie bola snaha o maximálne zjednodušenie generovania výrobných dát a následné spracovanie odvedenej výroby. Súčasne s tým sme zachovali potrebné výrobné dáta na vyhodnotenie zákaziek. Neoddeliteľnou súčasťou projektu bolo zavedenie systému riadenia kooperácií, ktoré sú veľmi dôležitým článkom celého výrobného procesu. Plánovanie materiálu v čase zefektívnilo prácu v nákupe. Kľúčové výrobné procesy boli podporené štandardnými back-office modulmi v oblasti ekonomiky.“

Martin Běhůnek, vedúci realizačného tímu K2

„K2 je komplexný systém, všetky dáta máme prehľadne uložené. Netreba ich hľadať kdekoľvek inde.“

Ing. Tamara Jiranová Ottichová, CEO DRIBO, spol. s r. o.

Kontaktujte nás