Riadenie desiatok skladov prehľadne a na jednom mieste

Informačný systém K2 udržuje poriadok vo viac ako 70 skladoch v Česku a na Slovensku.

  

Dribo logo

  

Od roku 2005 s K2 ERP
27 užívateľov denne pracuje s K2
14 miliónov € ročný obrat
3 800 zákaziek ročne

Dribo picture 1

Rozsah implementácie K2 vo firme DRIBO

Dribo picture 2K2 ERP sa v spoločnosti DRIBO stará prakticky o všetky procesy riadenia firmy. Od účtovníctva a financií cez marketing, nákup a logistiku až po majetok, sklady a samozrejme samotnú výrobu. Dôležitú súčasť práce ERP systému v tejto spoločnosti predstavuje koordinácia niekoľkých desiatok skladov tak, aby logistika spoločnosti fungovala čo najlepšie.

Zaujímavosti z implementácie K2 ERP

Dribo picture 3

  • Systém spolupráce, kde sa niektoré časti výrobných stromov vyrábajú v kooperácii a niektoré lokálne.
  • Sledovanie pokrytia výroby materiálom v čase – plánovanie MRP I.
  • Viac než 30 konsignačných a 20 kooperačných skladov – celkovo viac než 70 skladov.
  • EDI komunikácia v oblasti nákupu.
  • Hromadné odvádzanie výroby.
  • Plánovanie a vyhodnocovanie zákaziek.

„Základným cieľom implementácie bola snaha o maximálne zjednodušenie generovania výrobných dát a následné spracovanie odvedenej výroby. Súčasne s tým sme zachovali potrebné výrobné dáta pre vyhodnotenie zákaziek. Neoddeliteľnou súčasťou projektu bolo zavedenie systému riadenia kooperácií, ktoré sú veľmi dôležitým článkom celého výrobného procesu. Plánovanie materiálu v čase zefektívnilo prácu v nákupe. Kľúčové výrobné procesy boli podporené štandardnými back-office modulmi v oblasti ekonomiky.“

Martin Běhůnek, projektový manažér K2

„K2 ERP je komplexný systém, všetky dáta máme prehľadne uložené. Nie je potrebné ich hľadať kdekoľvek inde.“

Ing. Tamara Jiranová Ottichová, CEO DRIBO, spol. s. r. o.

Kontaktujte nás