S informačným systémom K2 ľahko vyhodnotíte efektivitu vášho marketingu

IS K2 pomáha plánovať investície v Big Shock.

Big Shock logo

5 svetových značiek v portfóliu
20 používateľov pracuje denne v K2
25 rokov na českom trhu
19 miliónov € ročný obrat

Mr. Brown

Rozsah implementácie K2 vo firme Big Shock

Big ShockSpoločnosť Big Shock využíva moduly účtovníctva, logistiky, nákupu a predaja a hlavne veľkú doprogramovanú časť pre forecasting a controlling. Vďaka veľmi prepracovanému systému workflow a automaticky tvoreným dohadným položkám sú všetky náklady pod kontrolou a v súlade s rozpočtom.

Zaujímavosti z implementácie informačného systému K2

  • Ahmad TeaRiešenie a vyhodnocovanie efektivity predajných akcií.
  • Veľmi komplexný systém plánovania a forecastingu.
  • Podpora rakúskej legislatívy spojenej s výrobou produktov v Rakúsku.
  • Skladové hospodárstvo napojené na informačný systém K2.
  • Hromadné odvádzanie výroby.

„Pomocou IS K2 možno plánovať promóciu. Na začiatku je vždy vytvorený návrh, ktorý sa s blížiacim dátumom konania (cca 2 mesiace pred uskutočnením) spresňuje. V návrhu sa zadáva skupina tovaru, jej množstvo a odhadovaná cena. V pláne sa už rozčlení do viacerých detailov. Následne dôjde k rozplánovaniu akcií po týždňoch, kedy pre každý týždeň vznikne jeden rezervačný list. Tieto rezervačné listy zobrazujú požiadavky, na základe ktorých objednáva oddelenie logistiky tovar. Akcie sa potom vyhodnocujú: Koľko by sme toho predali (množstvo a obrat), ak by neprebehla akcia. Z čoho vznikli požiadavky; aký bol plán a aká skutočnosť. Samostatný plán – regulárny predaj na zákazníka a položku za týždeň.“

Radek Antoš, projektový manažérK2

„K2 je pre nás konečne poriadny controllingový nástroj, pomocou ktorého môžeme veľmi jednoducho plánovať investície a výrobu, vyhodnocovať investície do najmenšieho detailu a vďaka ktorému sa majitelia spoločnosti môžu ľahko a rýchlo rozhodovať o budúcich plánoch a investíciách, hlavne teraz v časoch koronakrízy.”

Ing. Kateřina Nachtigallová, finančná riaditeľka spoločnosti Big Shock, s. r. o.

Kontaktujte nás