Správa celého združenia JIC a dvoch dcérskych spoločností v jednej databáze pomocou K2 multicompany

Vzhľadom k povahe spoločnosti patrí medzi kľúčové implementácia zmlúv, workflow a reporting.

 

JIC logo

 

1 rok s K2 ERP
15 uživateľov pracuje denne v K2
400+ podnikateľov v komunite
100+ expertov na podnikanie
120 mil. Kč ročný obrat
18 let skúseností

JIC photo

Rozsah implementácie K2 v združení JIC

JIC-1Informačný systém K2 bol v JICu implementovaný prakticky cez celé združenie. Vzhľadom k povahe spoločnosti patrí medzi kľúčové implementácia zmlúv, workflow a reporting. Okrem toho sa K2 v JICu stará tiež o ekonomiku, rozpočtovanie, majetok, personalistiku, mzdy a sklady. Priamo v K2 je spravovaný tiež B2C portál, ktorý môžu klienti JICu využívať k jednoduchému a rýchlemu objednaniu požadovaných služieb, ktoré im združenie poskytuje.

Prehľad aktuálneho čerpania desiatok zdrojov financovania na jediný klik.

Zaujímavosti z implementácie Informačného systému K2

JIC-2

  • Správa celého združenia JIC a dvoch dcérskych spoločností v jednej databáze pomocou K2 multicompany.
  • Podpora viaczdrojového financovania s rozúčtovaním vyrovnávacích platieb a dotácii vrátane podpory de minimis.
  • Rozpočtovanie z pohľadu zodpovednosti tímov.
  • Evidencia výberových riadení a sledovanie čerpania zmlúv s ohľadom na platnú legislatívu.
  • Prepojenie s platobnou bránou (Comgate), opakované platby (predplatné, členstvo).
  • Integrácia s ďalšími informačnými systémami (napr. prístupový systém Fabman).
  • Využitie K2 workflow k riadeniu firemných procesov (napr. schvaľovanie dovoleniek, pracovných ciest, objednávok, zmlúv, zmien v rozpočte, vystavovanie faktúr).
  • Automatické vyťažovanie e-mailov z Exchange servera priamo v K2.

„JIC pomáha, sprevádza, inovuje a inšpiruje. To platí aj v oblasti interných procesov, ktorých efektivita je pre nás a naše okolie zásadná. Mať v krátkom čase reálne dáta dostupné online považujeme za kľúčové pre naše rozhodovanie aj pre spoluprácu s ďalšími subjektmi. Po starostlivom prieskume trhu sme sa rozhodli pre implementáciu K2, pretože sme presvedčení, že najlepšie napĺňa potreby rozpočtovo riadenej organizácie. K2 umožňuje priradiť dátam až 12 analytických osí, čo uľahčuje prácu s dátami a vykonávanie analýz ako pre vlastné účely, tak pre naplnenie požiadaviek všetkých poskytovateľov finančných zdrojov. Tešíme sa na spoluprácu s K2 pri objavovaní ďalších možností systému s cieľom inovovať a inšpirovať.“

Petra Chovancová, CFO JIC

„Vzhľadom k tomu, že sa jedná o rozpočtovú organizáciu, vyvstala pred nami výzva naimplementovať spoločnosť odlišnú od bežných obchodno-výrobných firiem. Pokiaľ by som mal vyzdvihnúť niektoré oblasti, na ktoré som hrdý, jedná sa najmä o modul rozpočtov, vďaka ktorému je možné efektívne zadávať prvotné doklady tak, aby ich obsah presne korešpondoval s potrebou vyhodnocovať dáta cez viac než 10 analytických osí. Ďalšou zaujímavou oblasťou je následné analytické vyhodnotenie, ktoré nahradilo radu využívaných excelov. Rovnako tak nemôžem zabudnúť na B2C e-shop, vďaka ktorému si môžu zákazníci objednať službu alebo mesačné predplatné služieb. V neposlednej rade implementácia napomohla aj štandardu IS K2, do ktorého boli niektoré požiadavky klienta zapracované.“

Martin Běhůnek, projektový manažér K2

Kontaktujte nás