Staráme sa o kompletnú IT infraštruktúru holdingu Asental

Naši technici majú pod kontrolou každý switch vo firme.

Asental

3 roky s IS K2
60 používateľov dátového centra K2
kompletná IT správa

Rozsah spolupráce K2 so skupinou Asental

Asental 1V K2 sme zodpovední prakticky za všetko, čo sa týka IT v skupine Asental. Firma totiž využíva možnosti outsourcingu IT správy (servisní technici K2 sa starajú o celý hardvér) aj hostingu privátneho cloudu v dátovom centre K2. Informačný systém K2 zabezpečuje vo firme účtovníctvo všetkých spoločností skupiny a nadväzuje na prevádzkový systém so správou majetku a zmlúv. Túto agendu pokrýva spoločnosť Asental Land, ktorá funguje aj ako servisná spoločnosť pre ostatných členov skupiny Asental. Z tohto dôvodu využíva tiež ďalšiu z kľúčových vlastností informačného systému K2 – možnosť správy viacerých vlastných firiem v jedinej databáze K2.

Zaujímavosti zo spolupráce K2 so skupinou Asental

asental 2

  • Hosting v dátovom centre K2 – všetky kľúčové systémy bežia v privátnom cloude optimalizovanom pre potreby ERP systému.
  • Priame napojenie do dátového centra K2 pomocou optických káblov rýchlosťou až 20 Gbps – garantované rovnaké prístupové časy ako v prípade vnútornej siete.
  • Kompletný outsourcing IT – technici K2 zabezpečujú v skupine Asental správu všetkých PC, tlačiarní, routerov a switchov.
  • Účtovanie majetku podľa českej legislatívy aj podľa Medzinárodných štandardov účtovného vykazovania (IFRS).
  • Obojstranná komunikácia s programami tretích strán, ktoré využíva skupina Asental vrátane SAP alebo PIT (facility management)

„Predovšetkým z dôvodu maximálnej bezpečnosti a spoľahlivosti sme postupne celé serverové vybavenie v lokalite zákazníka presunuli do nášho dátového centra. Všetky servery a aplikácie vrátane informačného systému K2, tak bežia v dátovom centre s maximálnou dostupnosťou ako z našej strany, tak predovšetkým zo strany zákazníka. Neoddeliteľnou súčasťou je tiež starostlivosť o kompletnú sieťovú infraštruktúru tak, aby spojenie s dátovým centrom bolo vždy stopercentné.“

Jiří Rybák, projektový manažér K2

„S K2 za chrbtom sa máme vždy na koho obrátiť. Rýchle reakcie technikov a projektových manažérov nám umožňujú riešiť problémy bez negatívneho vplyvu na bežný chod skupiny. Efektívna komunikácia s projektovými manažérmi nám navyše dovoľuje posúvať k lepšiemu ako vlastnú správu IT, tak aj vyriešiť potrebné úpravy v účtovnom systéme K2 pri najrôznejších korporátnych zmenách, ktorým sa ako skupina nevyhneme. Aktualizácie vychádzajúce z úprav účtovnej a daňovej legislatívy sú samozrejmosťou. Náš účtovný systém K2 dokáže podať informácie za všetky spoločnosti aj pre každú jednotlivosť – v každom čase, v optimálnej forme a v požadovanom rozsahu.“

Ing. Jarmila Horáková, finančná riaditeľka Asental Land, s. r. o.

Kontaktujte nás