Staráme sa o kompletnú IT infraštruktúru holdingu Asental

Naši technici majú pod kontrolou každý switch vo firme.

Asental

Od roku 2017 s K2 ERP
60 užívateľov Dátového centra K2
Kompletná IT správa

Rozsah implementácie K2 so skupinou Asental

Asental 1V K2 sme zodpovední prakticky za všetko, čo sa týka IT v skupine Asental. Firma totiž využíva možnosti outsourcingu IT správy (servisný technici K2 sa starajú o všetok hardware) a hostingu privátneho cloudu v Dátovom centre K2. K2 ERP vo firme zaisťuje účtovníctvo všetkých spoločností skupiny a nadväzuje na prevádzkový systém so správou majetku a zmlúv. Túto agendu pokrýva spoločnosť Asental Land, ktorá funguje aj ako servisná spoločnosť pre ostatných členov skupiny Asental. Z toho dôvodu využíva tiež ďalšie z kľúčových vlastností K2 – možnosť správy viacerých vlastných firiem v jedinej databáze K2.

Zaujímavosti z implementácie K2 ERP

asental 2

  • Hosting v Dátovom centre K2 – všetky kľúčové systémy bežia v privátnom cloude optimalizovanom pre potreby ERP systému.
  • Priame napojenie do Dátového centra K2 pomocou optických káblov rýchlosťou až 20 Gbps – garantujúcich rovnaké prístupové časy ako v prípade vnútornej siete.
  • Kompletný outsourcing IT – technici K2 zaisťujú správu všetkých PC, tlačiarní, LAN a WiFi v skupine Asental.
  • Účtovanie majetku podľa českej legislatívy aj podľa Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva (IFRS).
  • Obojstranná komunikácia s programami tretích strán, ktoré skupina Asental využíva, vrátane SAP alebo PIT (facility management).

„Predovšetkým z dôvodov maximálnej bezpečnosti a spoľahlivosti sme postupne všetko serverové vybavenie v lokalite zákazníka presunuli do nášho dátového centra. Všetky servery aj aplikácie, vrátane K2 ERP, tak bežia v Dátovom centre K2 s maximálnou dostupnosťou ako z našej strany, tak predovšetkým zo strany zákazníka. Neoddeliteľnou súčasťou je tiež starosť o kompletnú sieťovú infraštruktúru tak, aby spojenie s dátovým centrom bolo vždy stopercentné.“

Jiří Rybák, projektový manažér K2

„S K2 za chrbtom sa máme vždy na koho obrátiť. Rýchle reakcie technikov a projektových manažérov nám umožňujú riešiť problémy bez negatívneho vplyvu na bežný chod skupiny. Efektívna komunikácia s projektovými manažérmi nám navyše dovoľuje posúvať k lepšiemu ako vlastnú správu IT, tak aj vyriešiť potrebné úpravy v účtovnom systéme K2 pri najrôznejších korporátnych zmenách, ktorým sa ako skupina nevyhneme. Aktualizácie vychádzajúce z úprav účtovnej a daňovej legislatívy sú samozrejmosťou. Náš účtovný systém K2 dokáže podať informácie za všetky spoločnosti aj pre každú jednotlivosť – v každom čase, v optimálnej forme a v požadovanom rozsahu.“

Jarmila Horáková, finančná riaditeľka Asental Land, s. r. o.

Kontaktujte nás