Výroba vo výbušnom prostredí? S informačným systémom K2 žiaden problém

Informačný systém K2 eliminuje chyby ľudského faktora.

 

logo Czech Aerosol

 

Od roku 2005 s K2 ERP
40 miliónov kusov výrobkov ročne
92 používateľov denne pracuje s K2
28 miliónov € ročný obrat

czech aerosol

Rozsah implementácie K2 vo firme Czech Aerosol

czech aerosol 2Informačný systém K2 je dnes v spoločnosti Czech Aerosol využívaný prakticky vo všetkých agendách. Zamestnanci tak pracujú so všetkými časťami informačného systému, ktoré majú k dispozícií. Počas poslednej aktualizácie systému došlo ku kompletnej realizácií ERP a MES systému v jednom spoločnom riešení. S ohľadom na výrobu vo výbušnom prostredí sú na pracovníkov a na informačný systém kladené vysoké nároky v oblasti presnosti, vyhodnocovania a stráženia pracovných postupov.

Zaujímavosti z Implementácie K2 ERP

czech aerosol 3

  • Takmer bezpapierové riadenie výroby pomocou čítačiek čiarových kódov.
  • Rozplánovanie výroby na linky, kontrola materiálov a kapacít.
  • Napojenie strojov a výrobných technológií na informačný systém.
  • Precízne sledovanie a riadenie šarží, genealógie výrobku a evidencia chemických látok.
  • Dôsledné používanie čiarových kódov vo všetkých stupňoch výroby, nielen v skladoch, ale aj v príprave výroby alebo roztokárne.
  • Využívanie manipulačných jednotiek.
  • Online odvádzanie výroby odčítaním hodnôt zo strojov.
  • Riadenie kvality a laboratórium súčasťou systému K2.
  • Riadený proces návrhu a vývoja nových výrobkov, proces schvaľovania a prepustenia do výroby.
  • Integrácia podnikových smerníc a noriem do procesov v systéme K2.

 

„V spoločnosti Czech Aerosol oceňujem komplexný prístup: prevádzka – proces – kontrola – všetko v jednom systéme a v súvislostiach. Celé riadenie podniku v jednom integrálnom systéme zahrňujúcom nielen ekonomiku, ale aj procesy prípravy a realizácie výroby, s dôsledným prepojením riadenia kvality a strážením definovaných firemných procesov. K vylúčeniu a obmedzeniu omylov je všetko prevedené do elektronickej evidencie a tým zásadnej redukcie vedľajších evidencií a obehu papierov.“

Pavel Motan, konateľ K2

„Implementáciou nového výrobného systému do existujúceho systému K2 sa podarilo celý prechod materiálu a jeho premenu na finálne výrobky maximálne zjednodušiť, sprehľadniť a odstrániť chybovosť spôsobovanú prirodzeným ľudským faktorom. Práve o to nám išlo najviac od momentu, kedy sme sa rozhodli takýto systém nasadiť. Prepojením s logistikou, plánovaním výroby, kontrolou kvality a napojením na ostatné moduly systému K2 sme však získali pridanú hodnotu, s ktorou sme na začiatku ani nepočítali.“

Marek Bohatý, predseda predstavenstva Czech Aerosol

Kontaktujte nás