Výroba vo výbušnom prostredí? S informačným systémom K2 žiaden problém

Informačný systém K2 eliminuje chyby ľudského faktora.

 

logo Czech Aerosol

 

15 rokov s IS K2
92 používateľov pracuje denne v K2
40 miliónov kusov výrobkov ročne
28 miliónov € ročný obrat

czech aerosol

Rozsah implementácie K2 vo firme Czech Aerosol

czech aerosol 2Informačný systém K2 sa dnes v spoločnosti Czech Aerosol využíva prakticky vo všetkých agendách. Zamestnanci tak pracujú so všetkými časťami informačného systému, ktoré majú k dispozícii. Počas poslednej aktualizácie systému došlo ku kompletnej realizácii ERP a MES systému v jednom spoločnom riešení. Vzhľadom na výrobu vo výbušnom prostredí sa na pracovníkov aj na informačný systém kladú vysoké nároky v oblasti presnosti, vyhodnocovania a sledovania pracovných postupov.

Zaujímavosti z implementácie informačného systému K2

czech aerosol 3

  • Takmer bezpapierové riadenie výroby pomocou čítačky čiarových kódov.
  • Rozplánovanie výroby na linky, kontrola materiálov a kapacít.
  • Napojenie strojov a výrobných technológií na informačný systém.
  • Precízne sledovanie a riadenie šarží, genealógia výrobku, evidencia chemických látok.
  • Dôsledné používanie čiarových kódov vo všetkých stupňoch výroby, nielen v skladoch, ale aj pri príprave výroby a roztokárni, obaloch.
  • Využívanie manipulačných jednotiek.
  • Online odvádzanie výroby odčítaním hodnôt zo strojov.
  • Riadenie kvality a laboratórium súčasťou systému K2.
  • Riadený proces návrhu a vývoja nových výrobkov a proces schvaľovania a prepustenia do výroby.
  • Integrácia podnikových smerníc a noriem do procesov v systéme K2.

 

„V spoločnosti Czech Aerosol oceňujem komplexný prístup: prevádzka – proces – kontrola – všetko v jednom systéme a v súvislostiach. Celé riadenie podniku v jednom integrálnom systéme zahŕňajúcom nielen ekonomiku, ale aj procesy prípravy a realizácie výroby, s dôsledným prepojením riadenia kvality a sledovaním definovaných firemných procesov. Pre vylúčenie a obmedzenie omylov všetko prevedené do elektronickej evidencie, a tým zásadná redukcia vedľajších evidencií a obehu papierov.“

Pavel Motan, konateľ K2

„Implementáciou nového výrobného systému do existujúceho systému K2 sa podarilo celý prechod materiálu a jeho premenu na finálne výrobky maximálne zjednodušiť, sprehľadniť a odstrániť chybovosť spôsobovanú prirodzeným ľudským faktorom. Práve o to nám najviac šlo od momentu, kedy sme sa rozhodli taký systém nasadiť. Prepojením s logistikou, plánovaním výroby a kontrolou kvality a napojením na ostatné moduly systému K2 sme však získali pridanú hodnotu, s ktorou sme na začiatku ani nepočítali.“

Marek Bohatý, štatutárny riaditeľ Czech Aerosol, a. s.

Kontaktujte nás