Výstupy z prevádzky a sledovanie procesov do OLAPu

TEREA Cheb využíva komplexný ERP K2, vrátane rozširujúcich modulov, naprieč všetkými oblasťami spoločnosti – nákup, predaj a výroba médií.

Terea logo

  

16 rokov s K2 ERP
30 uživateľov pracuje denne v K2
230 mil. Kč obrat v roku 2020
294 200 GJ dodávok tepla v roku 2020
10 800 MWh dodávok elektriny v roku 2020

Terea photo

Rozsah implementácie K2 v spoločnosti TEREA Cheb s.r.o.

Terea-1TEREA Cheb využíva komplexný ERP K2, vrátane rozširujúcich modulov, naprieč všetkými oblasťami spoločnosti – nákup, predaj a výroba médií. Bolo vytvorené prepojenie so systémom pre správu dokumentov FormFlow Server a implementovaný rozširujúci modul K2 DMS pre evidenciu zmluvných vzťahov a dokumentov. Prepojenie s dochádzkovým systémom TEREA Cheb je riešené pomocou K2 API.

Zaujímavosti z implementácie Informačného systému K2

Terea-2

  • Implementácia modulu Média pre jednotnú evidenciu meradiel a prehľadnú správu odpočtov.
  • Využitie čiarových kódov pre načítanie spotreby meradiel, tvorba BigData importom z technologických systémov.
  • Výstupy z prevádzky a sledovanie procesov do OLAPu.
  • Správa bytov, prepojenie K2 s SW WinDomy pre správu bytov.
  • Prepojenie so systémom GIS pre zobrazenie sietí a ich prvkov v mapách.

„V skutočnosti je pre nás K2 viac ako len systém programových funkcií a úložisko dát. Vedie nás procesne, drží nás metodicky a poskytuje nám komplexný prehľad nad firemným dianím.“

Martin Černík, konateľ TEREA Cheb s.r.o.

„Nasadenie IS K2 v spoločnosti TEREA Cheb pokrýva činnosti predmetu podnikania v oblastiach hospodárenia s utilitami (voda, elektrina, plyn, teplo), správy bytov a domov a stavebnú činnosť. Pre potreby vyhodnocovania obchodných i technických ukazovateľov v oblasti utilít bola implementácia IS K2 široko a špecificky rozšírená o modul Média, ktorý pokrýva požiadavky na technologické i ekonomické sledovanie procesov nákupu, výroby a dodávok utilít. Agendy snímačov, meracích miest, meraní, meracích trás, médií, spotrieb, výpočtových blokov sú dátovo prepojené so štandardnými modulmi IS K2 a tieto integrované dáta figurujú v nadstavbe OLAP ako analytické prehľady a výkazy o prevádzke technológií a ekonomike fungovania.“

Martin Bezděk, projektový manažér K2

Kontaktujte nás