Automatické kontroly šarží pomocou mobilných čítačiek čiarových kódov

Informačný systém pomáha vyše dvadsať rokov s distribúciou zdravotníckych pomôcok.

logo Arid

Od roku 1997 s K2 ERP
15 užívateľov denne pracuje s K2
7 miliónov € ročný obrat
15 tisíc vybavených objednávok mesačne

Rozsah implementácie K2 vo firme Arid

katetrV K2 ERP dnes spoločnosť Arid spravuje kompletné informácie o svojich skladových zásobách a vedie si evidenciu odberateľov. Systém sa stará tiež o expedíciu, účtovníctvo a mzdy nielen v českej centrále, ale tiež na slovenskej pobočke. Priamo v K2 spravujú tiež svoje B2B a B2C portály.

Zaujímavosti z Implementácie K2 ERP

mikroskop

  • Česká centrála a slovenská pobočka pracuje v jedinej inštalácii K2.
  • K2 ERP umožňuje k evidencii využívať čiarové kódy výrobcu naskladneného tovaru. Odpadá tak nutnosť tlačiť vlastné čiarové kódy a lepiť ich na každý výrobok zvlášť.
  • E-shop (vo variante B2B a B2C portálu) je priamou súčasťou K2. Odpadajú tak potenciálne problémy so synchronizáciou e-shopu so skladovou evidenciou.
  • Inventúra v nemocničných skladoch sa vykonáva priamo v čítačke čiarových kódov a výsledky sa ukladajú rovno do súpisových listov v K2 ERP.
  • Vďaka K2 je možné vyskladniť konkrétny tovar nielen podľa jeho typu, ale tiež podľa konkrétnej šarže alebo dátumu exspirácie.

„Úplne zásadnými požiadavkami na ERP systém pracujúci s prostriedkami zdravotníckej techniky sú sledovanie šarží, exspirácií a úplná spätná dohľadateľnosť pôvodu tovaru. Tieto požiadavky ERP K2 perfektne spĺňa. V rámci implementácie sme sa dôsledne zaoberali tiež tým, aby sme minimalizovali riziko chyby spôsobenej obsluhou. Čítačka čiarového kódu tak napríklad vykoná pri výdaji kontrolu, či skladník naozaj drží v ruke šaržu, ktorú požaduje expedovať obchodné oddelenie.“

Jakub Skoták, senior konzultant K2

„Systém K2 nám umožnil veľmi rýchlo a efektívne spracovať požiadavky našich zákazníkov a komplexne evidovať ich históriu.“

Šárka Neshybová, prokuristka spoločnosti Arid

Kontaktujte nás