Cenová ponuka? Individuálna a férová

 • Rátajte s cenou za zavedenie a paušálom za prevádzku.
 • Neúčtujeme po moduloch, ale na používateľa.
 • Rozsah práce i cenu finalizujeme až po projekte.
 • Máme skúsenosti, snažíme sa minimalizovať nadpráce.

Kontaktujte nás

Koľko stojí zavedenie Informačného systému K2?

 • Projekt implementácie

  Cieľom projektu implementácie je vykonanie podrobnej analýzy firemných procesov a používania súčasných ekonomických a informačných systémov. Výstupom je popis firemných procesov a návrh ich optimalizácie a riadenie pomocou Informačného systému K2. Projekt implementácie definuje presný rozsah prác a úprav a je základným dokumentom pre finálnu cenovú ponuku.

 • Inštalácia K2 a špeciálne úpravy

  Prvým krokom pri zavádzaní systému K2 do firmy je jeho štandardná inštalácia. Tá sa následne nastaví a upraví tak, aby vyhovovala presným špecifikám a požiadavkám firmy. Zároveň sa zapracujú špeciálne nástroje a funkcie, ktoré boli vytvorené exkluzívne pre vašu firmu a štandardná inštalácia systému ich neobsahovala.

 • Konverzia dát

  Pri prechode na ERP systém K2 je treba rátať s cenou za vytvorenie importných mostíkov pre prevod dôležitých firemných dát z pôvodných účtovných a informačných systémov vašej firmy. O nazbierané informácie tak neprídete a budete k nim môcť pristupovať a pracovať s nimi aj v budúcnosti.

 • Licencie

  Licencie k systému K2 nepredávame po moduloch, ale na súčasne so systémom pracujúcich používateľov. Správca systému môže priradiť vybraným používateľom licencie výhradné, ktoré im garantujú prístup bez ohľadu na počet aktuálne prihlásených používateľov s konkurenčnou licenciou. V rámci jednej licencie môže zákazník evidovať ľubovoľný počet majetkovo previazaných firiem.

 • Zaškolenie a pomoc pri nasádzaní

  Pred nasadením Informačného systému K2 je nutné preškoliť všetkých zamestnancov, ktorí so systémom budú pracovať. Iba tak bude zaistený hladký beh firemných procesov a ich správne vyhodnocovanie. Napriek tomu je bežné, že po nasadení do ostrej prevádzky používatelia potrebujú asistenciu našich konzultantov, preto s ňou v ponuke rovno rátame.

Koľko stojí prevádzka Informačného systému K2?

 • Udržiavací poplatok

  Základný udržiavací poplatok je stanovený na základe cenníkovej ceny za licencie Informačného systému K2. V rámci neho zákazníkom garantujeme včasnú reakciu na legislatívne zmeny a tiež kontinuálny rozvoj a modernizáciu celého systému na základe nových technológií a podnetov zo strany zákazníkov. Je možné rozšíriť ho o ďalšie služby, ako napríklad servisnú pohotovosť či garanciu pravidelných návštev konzultantov.

 • Upgrade systému

  Keďže sa technológia, trhové prostredie aj samotné potreby firiem neustále menia, ERP systémy zastarávajú. Informačný systém K2 preto neustále rozvíjame a každý rok vydáváme jeho novú verziu, ktorá obsahuje nové či modernizované nástroje. Upgrade na novú verziu vyžaduje jej inštaláciu a niekedy aj úpravu na mieru vytvorených nástrojov.

Hráme fér.

Vďaka skúsenostiam z predchádzajúcich implementácií dokážeme predvídať nadpráce a zahrňujeme ich už priamo od začiatku do všetkých našich cenových ponúk.

Kontaktujte nás

"Zatiaľ čo v roku 2005 sme fungovali ako prvotno pospolná spoločnosť, s K2 sme sa posunuli do 21. storočia. A myslím si, že máme aj vďaka nášmu partnerovi jeden z najmodernejších logistických systémov v branži."

Miloš Vašek (General Manager Dexis Slovakia, s. r. o.)

Prečítajte si celú referenciu

Miloš Vašek