Informačný systém K2 pomáha s distribúciou textilnej galantérie

Zákaznícky príbeh o tom, ako K2 pomáha s predajom galantérie, bižutérie a módnych doplnkov.

K2 oporou úspešného e-shopu

Hlavným predajným kanálom firmy Stoklasa textilní galanterie je jej internetový obchod, ktorý dnes generuje až 75 percent ročného obratu. Ten si spoločnosť vyvinula vlastnými silami v roku 2006, a dnes sa o jeho údržbu a rozvoj stará tím jedenástich IT špecialistov a ďalší ľudia na marketingovom oddelení či externisti v oblasti produktovej fotografie a PR.

Informačný systém K2 používa spoločnosť už viac než desať rokov a slúži predovšetkým ako hlavná dátová platforma pre synchronizáciu dát s e-shopom. To znamená, že skladová dostupnosť, ceny a informácie o tovare na internetovom obchode zodpovedajú reálnym údajom zo skladov a kamenných predajní.

„Synchronizácia prebieha na úrovni záznamu v databáze, do ktorej sú zapisované dáta z K2 a tie sú následné načítané e-shopom. A naopak. Synchronizácia časti dát prebieha tiež na úrovni serveru webových služieb,“ vysvetľuje David Kolarczyk, programátor a jeden zo správcov K2 v spoločnosti Stoklasa textilní galanterie.

Stoklasa textilní galanterie s.r.o.

Od účtovníctva po komplexné riešenie

Na začiatku plnil systém K2 iba funkciu účtovného systému, ale to sa postupne zmenilo. „K2 je flexibilný v oblasti koncového programovania, takže funkčnosť, ktorú sme mali a máme na strane e-shopu, a ktorá zabezpečuje prácu s tovarom a jeho kategorizovaním a spracovaním pre ďalší predaj, postupne prenášame do K2,“ hovorí David Kolarczyk.

Informačný systém K2 je tak dnes využívaný tiež na vedenie skladového hospodárstva. Systém procesne riadi príjem tovaru, jeho rozdelenie do jednotlivých skladov a predajní i následné fakturovanie. A v K2 je vedená aj celá mzdová agenda spoločnosti.

Kolarczyk ďalej dopĺňa: „Informačný systém K2 používame tiež na riadenie interných procesov. V module workflow napríklad riadime procesy týkajúce sa schvaľovania faktúr, zavádzania smerníc alebo predlžovania pracovných zmlúv.“

Stoklasa textilní galanterie s.r.o.

Systém K2 ako platforma

Vďaka otvorenosti Informačného systému K2 nie je spoločnosť odkázaná iba na konzultantov zo spoločnosti K2 atmitec. Systém používa ako platformu, nad ktorou si následne vyvíja vlastné funkcie a nástroje.

„Sme závislí na konzultantoch v oblasti know-how syntaxe programovacieho jazyka K2, ale nie už v oblasti koncového programovania, vývoja dátových modulov či ich úprav. Najväčšou výhodou Informačného systému K2 pre nás je jednoznačne možnosť úprav na strane koncového zákazníka. A jeho modularita a ohybnosť,“ hovorí David Kolarczyk.

Nad systémom K2 si tak IT tím vyvinul, vlastnými silami, napríklad modul pre manažment fotografií a kopec ďalších dôležitých funkcií a nástrojov pre riadenie celého e-shopu a procesov naviazaných na jeho prevádzku.

Stoklasa textilní galanterie s.r.o.

Úspešná spolupráca a jej budúcnosť

„Firma K2, to je taká báza, kde zatiaľ takmer všetko funguje dokonale. A my tak nemusíme myslieť na to, aké potrebujeme servery, ako sa zálohuje a či informačný systém beží,“ hovorí k súčasnej spolupráci s K2 atmitec majiteľ a riaditeľ spoločnosti Leo Stoklasa.

A David Kolarczyk ho dopĺňa: „Ako programátori a správcovia Informačného systému K2 sme veľmi radi za spoluprácu s K2. S ľuďmi z K2 sa nám pracuje veľmi dobre, sú priateľskí a snažia sa nám vychádzať maximálne v ústrety aj v programátorských veciach, teda na úrovni, ktorá nie je priamo užívateľská, čo je pre nás kľúčové.“

A ako vidia v spoločnosti Stoklasa textilní galanterie budúcnosť ďalšieho rozvoja Informačného systému K2? „Budúcnosť K2 vo firme Stoklasa vidím v implementácií riadených skladov, ktorých princípy sú už súčasťou systému. A ďalej v lepšej práci s parametrizáciou nášho sortimentu práve v rámci skladového hospodárstva,“ uzatvára David Kolarczyk.

Stoklasa textilní galanterie s.r.o.
„Informačný systém K2 sme nasadili pred viac než desiatimi rokmi a K2 je dnes firma, na ktorej sme vlastne závislí. Predstavoval by som si, že takáto spoločnosť bude vo všetkom lepšia ako my. Že bude mať lepšie technické zázemie, lepšie zabezpečenie, bude v lepších priestoroch. A po osobnej návšteve K2 v Ostrave som si povedal, že toto je skutočne firma, na ktorej môžeme stavať.

Hlavný prínos Informačného systému K2 by mal byť v tom, že by som ani nemal vedieť, že existuje. Mal by bežať iba na pozadí, aby sme si na jeho základe mohli budovať nadstavbu – ako dať poštovné čo najlacnejšie, ako čo najrýchlejšie odoslať tovar zákazníkovi, ako čo najlepšie popísať výrobky. A ak o K2 nič nepočujem a všetko funguje, potom je všetko presne tak, ako by som si to predstavoval.

Spomeniem aj niečo negatívne – K2 nie je užívateľsky najprívetivejší. Ale inak musím po tých rokoch skúseností povedať, že všetko funguje bez problémov a dobre.“

Leo Stoklasa, generálny riaditeľ spoločnosti Stoklasa textilní galanterie s.r.o.

Kontaktujte nás