K2 tím Jana Švermy

Honzov hardwarový tím sídli v Prahe a ako taký má na starosti veľkú časť zákazníkov K2 v Čechách. Celý tím je tvorený profesionálmi, ktorí vynikajú predovšetkým svojou univerzálnosťou a šírkou služieb, ktoré zákazníkom zaisťujú.

Na starosti má Honza a jeho ľudia napríklad spoločnosti Evromat, Osma, alebo Halla. Starajú sa im nielen o sieťovú infraštruktúru, ale tiež o všetky servery – fyzické aj virtuálne – alebo úložiská.

K2 tým Jana Švermy

Základná zostava tímu

  • Jan Šverma Jan Šverma

    vedúci technikov

  • Tomáš Šavrda Tomáš Šavrda

    technik

  • Martin Kolář Martin Kolář

    technik

Máte záujem o prezentáciu Informačného systému K2?

Kontaktujte nás