Nákup

  • Urýchlite proces nákupu pomocou automatického návrhu optimálnej objednávky.
  • Pracujte s databázou dodávateľských cenníkov, vrátane evidencie dodacích podmienok a lehôt.
  • Nechajte systém na základe historických dát odhadnúť budúce pohyby tovaru či materiálu.
  • Uľahčite si prácu pomocou elektronickej komunikácie so štandardami ISDOC alebo EDI.

Spracovanie objednávky po položkách

Základným stavebným kameňom modulu Nákup je vydaná objednávka, ku ktorej sa vzťahujú všetky ostatné doklady. Zadávateľ tak získava dokonalý prehľad o stave spracovania objednávky priamo po položkách. Výsledkom je metodické a programové zabezpečenie, že skutočné množstvo odvedené na sklad a jeho cena zodpovedá objednávke i prijatej faktúre. Pridanou hodnotou je možnosť cenu tovaru na danom sklade dodatočne editovať tak, aby zodpovedala skutočnosti.

Zjednodušenie pomocou multidokladov

V bežnej praxi býva tovar z viacerých objednávok často doručený súbežne či naopak. V takýchto prípadoch ocenia používatelia riešenie pomocou tzv. multidokladov, kedy stačí vytvoriť iba jeden doklad pre všetok doručený tovar a Informačný systém K2 ho automaticky priradí k daným objednávkam. Analogicky postupuje systém i v prípade prijatých faktúr.

Kontrola doby vybavenia

Vďaka prehľadnému zobrazeniu položiek nákupu používateľ vždy vidí konkrétny zoznam objednaného tovaru a jeho stav. Pomocou potvrdenia dodania systém K2 presne sleduje a identifikuje, ktoré položky budú pre konkrétnu zákazku dodané včas.

Automatický návrh objednávky

V návrhu objednávky je možné zohľadniť napríklad obvyklé pohyby na sklade, množstevné zľavy, rýchlosť dodávky či veľkosť balenia. Systém tiež sám vyberá optimálneho dodávateľa podľa zadaných kritérií (termín, cena množstva, platobné podmienky atď.) zo zadaných dodávateľov položky. Systém vo výsledku automaticky navrhne používateľovi objednávku zodpovedajúcu jeho aktuálnym požiadavkám.

Predpokladané pohyby

Vďaka funkcii Pokrytie umožňujeme sledovať predpokladané budúce pohyby tovaru či materiálu v nákupe i predaji, vrátane stavu na sklade. Kontrolovanie a plánovania termínov, dostupnosti tovaru a doby vybavenia objednávky sú vďaka tomu intuitívne a prehľadné.

Kontrola odstránenia nezhôd

Systém automaticky upozorňuje používateľa na nutnosť vyplnenia podmienok, bez ktorých nie je možné realizovať pohyb skladových položiek, vrátane možnosti dodatočného definovania vlastných podmienok (protokol o kontrole, schvaľovacia dokumentácia a pod.). Vďaka prepojeniu prvotných položiek skrz celým systémom, je možné vyhodnocovať rozdiely medzi požadovanými položkami, termínom ich dodania v patričnom množstve, cene a skutočnosťou. Výstupom môže byť súbor listov všetkým dodávateľom so žiadosťou o odstránenie nezhody medzi objednávkou a dodávkou.

Podpora elektronickej komunikácie

Informačný systém K2 vďaka svojej otvorenosti umožňuje prepojenie s inými softvérmi, vrátane ekonomického či informačného systému obchodných partnerov. Podporovaná je elektronická fakturácia prostredníctvom formátu ISDOC, QR platby i elektronická výmena dokumentov EDI.

Z čoho sa skladá
Informačný systém K2?

Máte záujem o prezentáciu
Informačného systému K2?

Kontaktujte nás