Prípadové štúdie

Implementovali sme Informačný systém K2 do stoviek úspešných firiem. Toto sú príbehy niektorých z nich.

„Vďaka komplexnosti systému K2 sme mohli odbúrať evidenciu v excelových tabuľkách. A konečne máme poriadok v technologických postupoch.“

Renáta Valentová (majster/technológ výroby v spoločnosti INTERCOLOR a.s.)

Renáta Valentová (majster/technológ výroby v spoločnosti INTERCOLOR a.s.)