S K2 svojim zákazníkom poskytujete dáta, ktoré ocenia

Informačný systém K2 pomáha spoločnosti Murtfeldt Plasty riadiť výrobu aj plánovať termíny dodania.

Murtfeldt logo

22 rokov s IS K2
33 používateľov pracuje denne s K2
5 000 m2 výrobných hál
140 miliónov korún ročný obrat

Murtfeldt výroba 1

Rozsah implementácie K2 vo firme Murtfeldt Plasty

Murtfeldt výroba 3Informačný systém K2 pomáha s riadením všetkých oddelení spoločnosti. Murtfeldt Plasty využívajú nielen plánovanie výroby a jej odvádzanie, ale systém K2 riadi vo firme tiež sklady, nákup materiálu aj objednávanie prepravy na expedíciu jednotlivých zákaziek. Okrem toho pracujú tiež s modulmi obchodu a marketingu, kedy ERP systém K2 stráži nielen príjem dopytu a tvorbu ponúk, ale pomáha aj so sledovaním trhov, konkurencie, trendov a analýzou zozbieraných dát.

Zaujímavosti z implementácie informačného systému K2 

Murtfeldt výroba 2

  • Podrobné sledovanie trhov, produktov, konkurencie a vzťahov so zákazníkmi – analýza dát a využitie poznatkov v marketingu.
  • Plánovanie výroby a spotreby materiálu s ohľadom na špecifické potreby spoločnosti.
  • Odvádzanie výroby pomocou smerovacích staníc so sledovaním výrobných časov a jeho prepojenie s dochádzkovým systémom.
  • Vyhodnocovanie výrobných výkonov až na úroveň jednotlivého pracovníka.
  • Digitalizácia obehu obchodných a výrobných dokumentov vo firme.
  • Špecifické riešenie spotreby zostatkového materiálu vo výrobe.

„Spoločnosť Murtfeldt Plasty je výrobnou firmou s implementáciou obchodných, logistických a výrobných modulov IS K2, ktoré pokrývajú dynamické potreby ekonomických procesov a ich špecifiká v prostredí medzinárodného koncernu. Nasadenie a úpravy IS K2 sú zamerané hlavne na plánovanie a odvádzanie výroby. Prepracované je používanie technologickej prípravy výroby s využitím spätnej väzby z vyhodnocovania výrobných dát. Plánovanie zákazkovej výroby je postavené na princípoch výrobných modulov IS K2 s individualizovanými úpravami jednotlivých častí výrobných procesov. Obchodné a logistické oblasti sú riešené účelne a efektívne so zameraním na ponukové riadenie a optimalizáciu materiálových zásob.“

Martin Hejl, Business Development Manager K2

„Hlavnou výhodou K2 je komplexná ponuka modulov umožňujúca prepojenie všetkých oddelení obchodne a výrobne orientovanej firmy. Predajca má on-line prehľad nielen o termínoch dodania a expedície tovaru, ale aj o termíne výroby a stave rozpracovanosti vyrábanej súčasti. Pri komunikovaní so zákazníkmi sa spoliehame na dáta v K2 a tí oceňujú rýchlosť a presnosť našich informácií. Druhým významným prínosom je vyhodnocovanie transparentných dát z K2 – napr. plánovaných a skutočných časov obrábania, evidencie termínov pri spracovaní kalkulácie, ponuky či aktivít predajcov. Vyššie využitie K2 vedie k vyššej zodpovednosti zamestnancov k vykonávanej práci.“

Ing. Libor Galatík, výkonný riaditeľ Murtfeldt Plasty, s. r. o.

Kontaktujte nás