Workflow monitoruje a automatizuje obchodné procesy a manažérske reporty

Informačný systém K2 pomohol spoločnosti Koh-i-noor Hardtmuth riadiť predaj, sklad, výrobu a ekonomické agendy.

Koh-i-noor logo

  

16 rokov s IS K2
135 uživateľov denne pracuje v K2
4000 základných produktov
756 miliónov korún ročný obrat
640 zaměstnancov

Koh-i-noor foto

Rozsah implementácie K2 vo firme Koh-i-noor

Koh-i-noor-1Informačný systém K2 sa v spoločnosti Koh-i-noor Hardtmuth stará predovšetkým o riadenie obchodu, skladu, výroby a ekonomickej agendy. Jeho nasadenie využíva silnú stránku K2, kedy interné IT oddelenie si veľkú časť správy a rozvoja realizuje vlastnými silami. K2 atmitec potom zaisťuje reinštalácie a rozvojové celky. Veľkú pomoc prinieslo využívanie workflow procesov k sledovaniu a automatizácii vybraných firemných procesov, manažérske prehľady a reporty. Práve flexibilita a možnosť upravovať si K2 vlastnými ľuďmi umožnila pokryť významné špecifiká tejto tradičnej českej značky. 16 rokov s IS K2 135 užívateľov denne pracuje v K2 4 000 základných produktov 756 miliónov korún ročný obrat 640 zamestnancov Koh-i-noor Hardtmuth, a. s.

Zaujímavosti z implementácie Informačného systému K2

Koh-i-noor sídlo

  • Využitie IS K2 ako platformy, na ktorej sú stavané vlastné riešenia navrhované vlastným IT oddelením.
  • Komplexne spracovaný katalóg výrobkov udržiavaný v IS K2.
  • › Využívanie workflow pre schvaľovanie faktúr.
  • Paralelný výpočet manažérskych výstupov na dátach počas behu systému.
  • Práca s neštandardnými skladovými jednotkami (tucet, veletucet).
  • Opätovné spracovanie odpadu zmesi grafitu z výroby.
  • Práca s vyťaženosťou v technologických postupoch a vo výrobe.

„Keď sme stáli v roku 2005 pred rozhodnutím, koho vybrať pre náš IT systém, nebolo to jednoduché. Po 16 rokoch spolupráce som presvedčený, že rozhodnutie v tej dobe bolo správne. Ako pridanú hodnotu vidím, že problémy môžem riešiť na úrovni majiteľov v priateľskom duchu.“

Vlastislav Bříza, generálny riaditeľ Koh-i-noor Hardtmuth a. s.

„Som rád, že popredná česká rodinná firma s tak obrovskou tradíciou a významom spojila svoje bytie s K2 a ešte viac ma teší, keď môžeme pohovoriť o osobných veciach a názoroch na podnikanie a nemusíme riešiť prevádzkové záležitosti.“

Luděk Vydra, zakladateľ K2

Kontaktujte nás