CRM

  • Zrýchlite tok dôležitých informácií medzi členmi obchodných tímov a celej firmy.
  • Sledujte úspešnosť vašich marketingových kampaní a obchodných príležitostí.
  • Zistite, ktorí zákazníci sú pripravení u vás nakúpiť, a zamerajte sa na nich.
  • Pristupujte k informáciám o vašich obchodných aktivitách cez mobilné zariadenia.

Najcennejšia databáza firmy

Pomocou modulu CRM je možné v Informačnom systéme K2 evidovať kompletné informácie o obchodných partneroch, kontaktných osobách, marketingových kampaniach, obchodných príležitostiach i jednotlivých činnostiach, ako sú listové zásielky, e-maily, telefonáty či obchodné stretnutia. Tieto informácie môžu do systému doplňovať ako používatelia, tak služby tretích strán. Napríklad telefónne ústredne, obchodné registre, e-mailingové služby, sociálne siete či ďalšie nástroje on-line marketingu.

Prostredie pre tímovú spoluprácu

Všetky informácie, ktoré sú v systéme uložené, sú dostupné všetkým členom vášho tímu, ktorí majú príslušné prístupové práva. Dochádza tak k zrýchleniu toku informácií skrz celý tím či celú firmu – celý tím má okamžite dostupné zápisy z obchodných stretnutí, rozhovory s pracovníkmi produktovej podpory, e-mailovú komunikáciu, všetky aktuálne objednávky vrátane ich stavu či aktuálne saldo. Všetko, vrátane evidencie osôb, ktoré sa komunikácie zúčastnili.

Strategické riadenie obchodných aktivít

Informácie uložené v CRM module systému K2 je možné využiť k zvýšeniu úspešnosti obchodných tímov. Jednoducho zacielite svoje obchodné či marketingové aktivity na správnu cieľovú skupinu, a to ako na základe všeobecných parametrov (odbor a lokalita podnikania, počet zamestnancov či pracovná pozícia cieľovej osoby), tak podľa špecifických ukazovateľov, ako sú návšteva vybranej produktovej stránky webu, nedokončená transakcia v e-shope alebo návšteva tematického seminára.

Vyhodnocovanie kampaní a príležitostí

Jednotlivé činnosti je možné v Informačnom systéme K2 priraďovať k marketingových kampaniam či obchodným príležitostiam a tie následne porovnávať, vyhodnocovať a kontinuálne vylepšovať. Jednoducho tak zistíte, ktoré marketingové kanály a obchodné tímy sú úspešné, a ktoré nie. Prípadne ktoré obchodné príležitosti by mali byť v blízkej dobe uzatvorené a aká je ich hodnota. Všetko môžete navyše porovnávať s plánom pre aktuálne obdobie.

Dokonalá starostlivosť o zákazníka

Informácie v systéme je možné využívať ako zdroj pre zlepšenie starostlivosti o súčasných zákazníkov. Pracovníci podpory majú k dispozícii kompletné informácie o aktuálnych aj historických objednávkach a ich stave a tiež zápisy z predchádzajúcej komunikácie so zákazníkom. Sú teda schopní bez zdĺhavého spovedania klienta prejsť ihneď k riešeniu jeho požiadavky a ušetriť čas nielen jemu, ale tiež zrýchliť priemerný čas na vybavenie požiadaviek.

Systém pracuje za vás

Evidovaným činnostiam je možné priraďovať bodové ohodnotenie a sledovať tak nielen mieru aktivity jednotlivých členov vášho tímu, ale tiež aktivitu v rámci vybraných obchodných partnerov. Následne sa môžete nechať systémom automaticky upozorniť vo chvíli, kedy je dosiahnutá vami definovaná hranica pre nadväzujúcu akciu – ak napríklad niektorý potenciálny zákazník navštívi za určité obdobie opakovane váš web a klikne na posledný newsletter, môže byť upozornený obchodník, aby do firmy zatelefonoval s ponukou.

Prístup z mobilných zariadení

K modulu CRM môžete tiež pristupovať z mobilných telefónov a tabletov. Kedykoľvek tak priamo v teréne dohľadáte potrebné informácie o vašich obchodných partneroch, vrátane prehľadu ich objednávok a kompletnej histórie komunikácie. Môžete sa jednoducho pripraviť na stretnutie, aj keď práve nie ste v kancelárii. A tiež ihneď po stretnutí všetko zapísať priamo do systému cez mobilné zariadenie a odovzdať tak podstatné informácie ostatným členom tímu oveľa rýchlejšie.

Z čoho sa skladá
Informačný systém K2?

Máte záujem o prezentáciu
Informačného systému K2?

Kontaktujte nás