K2 tím Petra Záveského

Hoci Petr začal formovať svoj tím až v roku 2018, na implementáciách vo výrobných firmách v hutníckom, obalovom, kozmetickom, potravinárskom a svetelnom priemysle sa podieľa už od roku 2004. Našiel tiež záľubu v implementácii logistických riešení pre veľkoobchodné spoločnosti.

The K2 team of Petr Záveský

 • „V systému K2 sa podarilo celý prechod materiálu a jeho premenu na finálne výrobky maximálne zjednodušiť, sprehľadniť a odstrániť chybovosť spôsobovanú prirodzeným ľudským faktorom. So systémom K2 sme však získali pridanú hodnotu, s ktorou sme na začiatku ani nepočítali.“

  Marek Bohatý (statutárny riaditeľ Czech Aerosol, a. s.)

Základná zostava tímu

 • Petr Záveský Petr Záveský

  projektový manažér

 • Petra Stoklasová Petra Stoklasová

  koordinátorka

 • Jakub Kolek Jakub Kolek

  konzultant

 • Pavel Klepacz Pavel Klepacz

  konzultant

 • Lukáš Kondiolka Lukáš Kondiolka

  konzultant

 • Filip Koňušiak - konzultant Filip Koňušiak

  konzultant

Máte záujem o prezentáciu Informačného systému K2?

Kontaktujte nás