Informačný systém K2: Podnikový softvér pre úspešné firmy

 

k2-tym

K2 tím funguje bez obmedzení

 • Dáme rád vašim procesom.

  Popíšeme firemné procesy a zautomatizujeme rutinu.

 • Prinesieme nápady a inovácie.

  Vieme, čo funguje v stovkách úspešných firiem.

 • Prispôsobíme sa vašej firme.

  Podporíme vaše špecifiká a konkurenčné výhody.

 • Objavíme skrytý potenciál.

  Nájdeme úzke miesta vašej firmy a navrhneme zlepšenia.

„Vďaka komplexnosti systému K2 sme mohli odbúrať evidenciu v excelových tabuľkách. A konečne máme poriadok v technologických postupoch.“

Renáta Valentová (majster/technológ výroby v spoločnosti INTERCOLOR a.s.)

Renáta Valentová (majster/technológ výroby v spoločnosti INTERCOLOR a.s.)