Ako vybrať vhodného dodávateľa?

Výber informačného systému je jedným z najdôležitejších strategických rozhodnutí každej spoločnosti. Vyberte si preto stabilného a osvedčeného partnera.

Vybrali sme dobrý produkt. Implementácia bude v pohode.

  • Hľadajte stabilného dodávateľa, ktorý má víziu a kapacity na rozvoj systému.

  • Vyberte dodávateľa, ktorý rozumie špecifikám vašej lokality a odboru podnikania.

  • Systém nakupujete na 6 a viac rokov. Hľadajte dlhodobého strategického partnera.

  • Odovzdaním systému všetko nekončí. Nájdite si tím, ktorému budete veriť.

Kľúčové otázky

Aké sú rozdiely medzi ERP systémami od českých dodávateľov a zahraničnými systémami nadnárodných firiem?

Je nutné posudzovať systém od systému. Presnejšie implementáciu od implementácie. Pri domácich riešeniach sa však nemusíte obávať, že by implementačný alebo servisný tím nemal prístup ku kľúčovým rozhodnutiam v oblasti ďalšieho rozvoja systému a máte možnosť ho prostredníctvom týchto tímov svojimi požiadavkami výrazne ovplyvniť. Výhodou môže byť aj lepšia znalosť a pripravenosť systému na domáce podnikateľské prostredie. Systémy nadnárodných firiem ponúkajú stabilitu a spojenie so svetovou značkou a prinášajú skúsenosti z rôznych kultúr a ekonomík.

Na čo si dať pozor pri výbere implementačnej spoločnosti, ktorá nám bude zavádzať nový informačný systém?

Prechod na nový informačný systém je náročná etapa v živote každej firmy – je potrebné meniť zažité procesy, zvykať si na nové povinnosti a preškoľovať väčšinu zamestnancov. Jeho výber predstavuje dlhodobé strategické rozhodnutie, ktoré ovplyvní obraz spoločnosti v očiach obchodných partnerov. Preto je nutné vybrať predovšetkým stabilného a osvedčeného dodávateľa, ktorému plne dôverujete, a u ktorého máte istotu, že bude schopný garantovať služby v požadovanej kvalite v horizonte šiestich a viac rokov.

Aké sú najdôležitejšie kritériá pre posudzovanie výrobcov informačných systémov?

Myslite na to, že rovnako ako sa neustále ženie dopredu váš biznis, vaše konkurenčné prostredie, ženie sa dopredu aj svet informačných technológií. To, čo je dnes štandardom, môže byť za tri roky prekonanou technológiu, ktorá vás bude brzdiť v rozvoji. Naše skúsenosti sú také, že životný cyklus ERP systému, ktorý nie je kontinuálne rozvíjaný, je päť až sedem rokov. Vyberte si preto výrobcu systému, ktorý má dostatočne veľké kapacity, víziu a schopnosti svoj systém do budúcnosti vyvíjať a posúvať ďalej. Posunie to ďalej totiž aj vašu firmu.

Čas prejsť k ďalšiemu kroku!