Informačný systém K2 pomáha s maloobchodným predajom palív z biomasy

Zákaznícky príbeh o tom, ako K2 pomohla firme Biomac s rozvojom maloobchodnej siete.

Zaostrené na český vidiek

V roku 2007 bol obrat spoločnosti BIOMAC s. r. o. 174 mil. Kč a deväťdesiat päť percent z celkovej produkcie išlo na vývoz do zahraničia. Spoločnosť si v tej dobe dala za cieľ preraziť do českých domácností, aby svojimi ekologickými palivami vytlačila fosílne palivá, silno zaťažujúce životné prostredie. Spoločnosť mala vtedy päť predajní a zamestnávala len niečo vyše dvadsať ľudí.

Spoločnosť BIOMAC s. r. o. používala účtovný softvér, vlastnými silami vyvinutú aplikáciu pre vedenie skladov a tabuľkový procesor pre prácu s kusovníkmi. Pre svoje účely však potrebovala zjednotiť všetky agendy pod jeden komplexný systém, ktorý by dokázal flexibilne rásť s plánmi spoločnosti, a to bez nutnosti rozširovania funkčností vytvorených na mieru, či celkovej reimplementácie systému na jeho vyššiu verziu.

Rozvoz zboží ze společnosti BIOMAC s.r.o.

ERP riešenie spoločnosti K2 atmitec

Z výberového konania, ktoré prebehlo v roku 2008, vyšiel víťazne Informačný systém K2 spoločnosti K2 atmitec s.r.o. „Pri výbere dodávateľa ERP riešenia sú najdôležitejšie dlhodobé skúsenosti v oblasti ICT, ústretový prístup konzultantov a samozrejme prínos pre riadenie podniku v podobe inovatívnych myšlienok,“ hovorí dnes manažér správy IT a controllingu v jednej osobe Pavel Hübner.

Informačný systém K2 pomáha spoločnosti BIOMAC s. r. o nielen pri samotnej výrobe ekopalív, ale tiež v rámci celej obchodnej a ekonomickej agendy. V systéme sa tak rieši nákup materiálu, skladová evidencia, maloobchod, doprava, účtovníctvo, mzdy a hlavne manažérske vyhodnocovanie a prognózy. Špecialitou je potom plánovanie dopravných ciest kamiónov, ktoré pri svojich cestách riešia nakládky, prekládky i vykládky tovaru hneď na niekoľkých miestach – Informačný systém K2 plánuje tieto trasy tak, aby boli ekonomicky a časovo čo najvýhodnejšie.

V súčasnej dobe s Informačným systémom K2 pracuje v centrále, veľkoskladoch a na predajniach viac než šesťdesiat používateľov. „Informačný systém K2 nám umožnil vytvoriť si vlastnú predajnú sieť po Českej republike, a to vďaka on-line predaju priamo v IS K2,“ dodáva Pavel Hübner.

Jedna z prodejen společnosti BIOMAC s.r.o.

Misia: splnená. A čo ďalej?

Obrat spoločnosti sa od roku 2007 viac než zdvojnásobil, rovnako ako počet zamestnancov, ktorí pre firmu pracujú. Predaje českým spotrebiteľom v roku 2012 dobehli exportné čísla a spoločnosť v Českej republike predáva ekologické palivá nielen vo veľkých obchodných reťazcoch, ale tiež v štyridsiatich značkových kamenných predajniach BIOMAC, ktoré sú rozsiate do všetkých štrnástich krajov. Plán osloviť českých spotrebiteľov vyšiel.

Spoločnosť BIOMAC s. r. o. však hodlá v boji proti fosílnym palivám pokračovať aj naďalej. Príležitosť vidí v priamom oslovovaní koncových spotrebiteľov modernými marketingovými kanálmi a tiež pomocou internetového obchodu, ktorý hodlá postaviť nad Informačným systémom K2.

„Budúcnosť našej firmy vidím stále v českých dedinách, kde už dvadsať rokov bojujeme proti sírnatému uhliu a ostatným drahým fosílnym palivám. A chcel by som do boja zapojiť všetky obnoviteľné zdroje, aby sme mohli českému vidieku ponúknuť rýdzo českú a predovšetkým ekologickú alternatívu vykurovania,“ uzatvára majiteľ spoločnosti Zdeněk Černý.

Skladovací hala společnosti BIOMAC s.r.o.
Informačný systém K2 vo firme používame na evidenciu celej obchodnej agendy od nákupu, predaja a hlavne výroby ekopalív, až po účtovníctvo, mzdy – a čo je najdôležitejšie – pre manažérske vyhodnocovanie, čo znamená predovšetkým prípravu prognóz pre banku a vedenie. V súčasnej dobe v Informačnom systéme K2 pracujú dve desiatky ľudí na predajniach, ďalej nasledujú skladníci vo veľkoskladoch a viac než štyridsať používateľov v maloobchodných predajniach.

Na Informačnom systéme K2 si ceníme predovšetkým previazanosť obchodných dokumentov. Vďaka tejto previazanosti sme schopní dohľadať od koho sme nakúpili, za akú cenu, aká bola použitá doprava, cena dopravy, pre prípadné reklamácie zákazníkov. Informačný systém K2 nám tiež umožnil vytvoriť si vlastnú predajnú sieť po Českej republike, vďaka online predaju priamo v Informačnom systéme K2.

Do budúcnosti uvažujeme využiť Informačný systém K2 pre evidenciu čiarových kódov v skladoch, paletové hospodárstvo a v neposlednom rade prepojenie Kádvojky s internetových obchodom. Radi by sme do budúcna tiež presunuli naše hardvérové zariadenia do Dátového centra spoločnosti K2 atmitec.

Pavel Hübner, manažér správy IT a controllingu ve spoločnosti BIOMAC s.r.o.

Kontaktujte nás