Každá firma má svoje špecifiká

Niekedy je lepšie sa prispôsobiť systému, inokedy je naopak dôležité firemné procesy zachovať, a nechať si na mieru upraviť ERP. Obzvlášť vtedy keď sú v procesoch ukryté konkurenčné výhody.

Načo špeciál? My chceme štandard!

  • Procesy ukrývajúce konkurenčnú či ekonomickú výhodu nikdy nemeňte.

  • Pozor na extrémy. Správne nie je ani krabicové riešenie, ani systém na mieru.

  • Používate špecifický softvér? Dohliadnite na to, aby sa dal s novým ERP prepojiť.

  • Dôverujte radám ERP dodávateľov, majú skúsenosti zo stoviek úspešných firiem.

Kľúčové otázky

Ako je možné, že jeden systém dokáže riadiť veľkoobchod s liečivami aj prevádzku jadrovej elektrárne? A kde mám istotu, že sa bude hodiť práve pre našu firmu?

ERP systém musí byť vyvíjaný všeobecne, s čo najväčším záberom. S pomocou implementačného tímu je potom možné jednotlivé formuláre a nástroje upraviť tak, aby bolo možné systém využiť v prakticky ľubovoľnej situácii. Dôležitý je v tomto ohľade práve rozsah štandardnej inštalácie systému – čím viac toho systém dokáže pokryť vo svojom štandarde, tým jednoduchšia a lacnejšia bude jeho implementácia, ako aj jeho následný rozvoj a údržba.

Prečo by sme sa vôbec mali systému prispôsobovať? Ako firma už nejaký rok na trhu fungujeme, tak prečo meniť niečo, čo nám funguje?

V mnohých prípadoch má manažment pocit, že firma funguje dobre, ale naše skúsenosti sú také, že po zavedení ERP systému sa začnú napriek tomu objavovať skryté problémy a rezervy. Dodávatelia systémy kontinuálne vyvíjajú a sú do nich neustále zapracovávané v praxi overené podnety a nápady zo stoviek firiem, ktoré ich už dlhé roky používajú. Nebojte sa preto nechať si poradiť, kde sa prispôsobiť a kde nie. Vyššia miera prispôsobenia navyše znamená aj jednoduchšie a lacnejšie zavedenie a údržbu systému.

Ak získame rovnaké riešenie, ktoré funguje u konkurenčnej firmy, budeme rovnako úspešní?

Áno, skúsenosti dodávateľa v odbore, v ktorom podnikáte, sú veľmi dôležité. Pozor však na jednotné odborové riešenia – hrozí u nich strata konkurenčných výhod, ktoré sú ukryté vo vašich procesoch. Aj tu platí, že každá firma je iná – od zamestnancov cez technológie až po obchodných partnerov. A myslite, tiež na to, že každá implementácia je iná – dôležitejšie než odborové referencie dodávateľa sú preto skúsenosti tímu, ktorí bude mať implementáciu na starosti.