Contact us

Headquarters
Billing and correspondence address

K2 atmitec s.r.o.
Koksární 1097/7
702 00 Ostrava-Přívoz

IČO: 42767717
DIČ: CZ42767717

File number: C 2013 at the registration court in Ostrava.

K2 atmitec s.r.o.
Prague branch

Pankrác House
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4

K2 atmitec s.r.o.
Brno branch

AZ Tower
Pražákova 1008/69
639 00 Brno

K2 atmitec
Slovensko s.r.o. SK vlajka

Obrancov mieru 354/32
018 41 Dubnica nad Váhom

Call us: +421 424 441 735

List of certified partners

ABIS Czech, a.s.

Průmyslová 1472/11
102 00 Praha 10

G TEAM, s.r.o. SK vlajka

kpt. Jaroša 25
934 01 Levice

I.C.F. Infox, spol. s r.o.

Tř. Svornosti 542/20
779 00 Olomouc – Nová Ulice

K2 atmitec Olomouc s.r.o.

Šlechtitelů 6b
779 00 Olomouc

K2 atmitec Pardubice s.r.o.

Na Vrtálně 84
530 03 Pardubice

K2 atmitec Pelhřimov s.r.o.

Pražská 1948
393 01 Pelhřimov

RM-TES spol. s r.o. SK vlajka

Hlavná 18
917 01 Trnava