Čo je to informačný systém?

Informačný systém vám pomôže riadiť firemné procesy (ERP) aj vzťahy so zákazníkmi a obchodnými partnermi (CRM). Mať ho má zmysel vo chvíli, keď sa firma rozrastie nad cca 40 ľudí a keď je treba zaviesť a riadiť procesy.

  • Nástroj pre riadenie firmy, nie iba pre účtovníctvo (hoci vie aj to).

  • Generátor podkladov pre strategické aj každodenné rozhodnutia.

  • Základný predpoklad pre úspešný budúci rast firmy.

  • Účinný liek proti závislosti od náhod a jednotlivcov.

Chcete vybrať
informačný systém zodpovedne?

Spustiť sprievodcu

Vybrali sme! IT už to doklepe...