Internet of Things

 • Dohliadnite na to, ako skladujete svoj materiál aj výrobky.
 • Zlepšite podmienky na pracovisku a zvýšte tak pracovné výkony.
 • Pozrite sa na dáta inak a odhaľte to, čo Vám doposiaľ unikalo.
 • Vďaka automatickej detekcii chýb minimalizujte výpadky vo výrobe.

Staňte sa inteligentnou firmou s pomocou Internet of Things

Internet vecí (IoT) stále častejšie preniká do výrobných aj veľkoobchodných firiem. Celá rada vecí okolo nás dnes dokáže zbierať určité dáta a posielať ich ďalej. Či už ide o teplotu, vlhkosť, mieru opotrebenia alebo otrasy, s využitím aktívnych prvkov internetu vecí je možné všetky tieto veličiny merať, pomocou vopred nastavených procesov na ne adekvátne reagovať a ukladať ich k ďalšiemu použitiu.

Pokročilá práca s dátami

Jednotlivým dátam z čidiel a strojov je naviac možné definovať väzby na ďalšie moduly v K2. Môžete tak napríklad sledovať súvislosť medzi podmienkami na pracovisku a výkonnosti zamestnancov, kontrolovať, či stroj bol skutočne v prevádzke v dobe, ktorú zamestnanec zadal pri odvode výroby alebo automaticky vytvárať požiadavky na servisnú údržbu strojov. Zároveň môžete dáta porovnávať so všetkými ostatnými údajmi uloženými v K2, analyzovať ich a nachádzať zaujímavé korelácie, ktoré nie sú na prvý pohľad zrejmé.

Prečo zrovna Internet of Things

 • K2 ERP umožňuje monitorovanie dát z prístrojov a čidiel v reálnom čase a zápis hodnôt v požadovanom intervale alebo na základe mimoriadnych udalostí do K2.
 • K2 sa stane centrom Vašej inteligentnej firmy – získate tak integračnú platformu nezávislú na jednotlivých dodávateľoch.
 • Dáta je možné prezentovať v dashboardoch v K2, alebo na obrazovkách priamo vo výrobe či sklade.
 • Vďaka webovej K2 máte všetky informácie dostupné aj v mobilnom telefóne.
 • Systém vie automaticky zasielať notifikácie vybraným účastníkom.
 • Priamo v ERP systéme môžete mať napríklad na šarži výrobku všetky informácie o jeho výrobe a uskladnení, vrátane podmienok, ktoré by mohli mať na kvalitu výsledného produktu vplyv.

Príklady použitia

 • Meranie podmienok pri preprave – s pomocou bezdrôtového čidla s vlastnou SIM kartou máte k dispozícií všetky dáta o podmienkach počas prepravy. Vďaka tomu môžete ručiť za kvalitu výrobku a podmienky počas prepravy.
 • Automatická tvorba reportov pre audity – vďaka čidlám meracím teplotu a vlhkosť vo Vašom sklade môžete pri externom audite jednoducho preukázať podmienky, za ktorých suroviny skladujete.
 • Odhaľte plytvanie – sledujte spotrebu elektrickej energie na jednotlivých pracoviskách a zistite, či niektoré stroje zbytočne nespotrebovávajú energiu aj mimo pracovnej doby.
 • • Možnosť pozrieť sa na dáta nevšedným spôsobom – zaujíma Vás, prečo niektoré dni stihnete za jednu smenu vyrobiť viac produktov ako inokedy? Skúste dáta z odvodu výroby porovnať napríklad s množstvom CO2 v prevádzke alebo teplotou. Možno objavíte korelácie, ktoré by Vás na prvý pohľad nenapadli.

Z čoho sa skladá
Informačný systém K2?

Máte záujem o prezentáciu
Informačného systému K2?

Kontaktujte nás