MES

 • Spravujte výrobné zdroje aj výrobné postupy na jednom mieste.
 • Plánujte a rozvrhujte výrobu priamo v K2.
 • Majte prehľad a aktuálnom stave Vašej výroby v reálnom čase.
 • Vyhodnoťte si kedykoľvek celkovú efektivitu Vašej výroby.

Prehľad v reálnom čase

K2 ERP vie zbierať dáta priamo z Vašich výrobných strojov. V reálnom čase tak máte informácie o tom, či výroba beží, koľko stroj vykonal výrobných cyklov alebo aká je aktuálna spotreba materiálu. Všetky tieto údaje máte kedykoľvek v K2 k dispozícií, aby ste na ne mohli adekvátne reagovať. A to aj automaticky napríklad pomocou predom nastavených notifikácií.

Plánovánie výroby

Plánujte rad práce priamo vo svojej K2. informačný systém má k dispozícií všetky potrebné údaje od kapacity strojov a zamestnancov po skladové zásoby materiálu. Vďaka tomu môžete jednoducho naplánovať výrobu. K2 Vám sama navrhne automaticky zostavený plán práce podľa zadaných kritérií. V prípade potreby potom môžete plán akokoľvek manuálne upravovať.

Kompletný prehľad na jednom mieste

K2 ERP má k dispozícií nie len dáta z výroby, ale tiež všetky ostatné dôležité firmy z jednotlivých oddelení Vašej firmy. V manažérskych prehľadoch tak môžete jednoducho kombinovať napríklad výrobné dáta, informácie zo skladov, obchodu alebo kontaktného centra. Pozrite sa na Vašu firmu v celku, nie oddelene po jednotlivých oddeleniach.

Automatizácia reakcie na situáciu vo výrobe

S pomocou K2 workflow môžete definovať to, ako má výroba reagovať na celú radu podnetov z výrobných liniek. Zväčšila sa odchýlka vo výrobe? Nechajte informačný systém automaticky objednať servisnú prehliadku, a to vrátane možnosti externého servisu.

Spravodlivé odmeňovanie

Dáta z výroby sú k dispozícií aj samozrejme ostatným modulom v K2. Vďaka tomu tak môžete tieto informácie zohľadniť napríklad pri spracovaní miezd a odmien jednotlivých zamestnancov.

Čo K2 v súčasnosti ponúka výrobným firmám

 • Projektové riadenie pre definíciu novej výroby
 • Definovanie výrobných postupov a technológií
 • Plánovanie výroby s ohľadom na kapacity
 • Ručné korekcie výroby podľa potreby danej dielne
 • Odvádzanie výroby pracovníkmi aj automaticky zo strojov
 • Informácie o plnení normy na odvádzacom kiosku
 • Monitorovanie a zber dát v reálnom čase
 • Sledovanie efektivity zariadenia (OEE)
 • Podpora bezpapierovej výroby
 • Sledovanie termínovej spoľahlivosti zákaziek
 • Ukladanie kompletného rodokmeňu výrobku
 • Všetky dáta o výrobku na jednom mieste
 • Priama väzba na dochádzku pre výpočet miezd

Z čoho sa skladá
Informačný systém K2?

Máte záujem o prezentáciu
Informačného systému K2?

Kontaktujte nás