Monitoring systému

  • Zabezpečte si jednoduchšiu a lacnejšiu údržbu systému i prechody na nové verzie.
  • Sledujte využívanie nástrojov a funkcií Informačného systému K2 vo vašej firme.
  • Nájdite úzke miesta vašej hardvérovej infraštruktúry a zrýchlite chod systému.
  • Pomôžte nám s budúcim vývojom nových verzií a nástrojov Informačného systému K2.

Aplikačné štatistiky

Informačný systém K2 zbiera informácie o svojom používaní v ostrej prevádzke. V praxi sa jedná napríklad o počet použití jednotlivých funkcií, vyťaženosť hardvéru či optimálne využitie licencií.

Úzke miesta HW infraštruktúry

Narážate pri prevádzke systému na výkonový strop vašej infraštruktúry? Z nazbieraných informácií je možné poznať, či sa jedná o zbytočne komplikovane napísaný skript, nesprávne používanie funkcií či skutočne o nedostatočný hardvér. Poradíme, akú časť hardvéru je pre ďalšie bezproblémové používanie potreba nahradiť, respektíve sa zameriame na optimalizáciu problematických skriptov či nástrojov.

Prechody medzi verziami

Pri prechode na novú verziu Informačného systému K2 sa konzultanti môžu zamerať iba na tie funkcie a nástroje, ktoré sa vo firme reálne používajú, a tie ostatné nechajú tak. Výrazne sa tak môže skrátiť finančná i časová náročnosť nutných opráv.

Lepšia technická podpora

Pri riešení podnetov je technická či produktová podpora vďaka údajom z aplikačných štatistík o krok napred. Nemusí totiž pri komunikácii so zákazníkom zisťovať, ktorú verziu systému zákazník využíva, aké majú jeho používatelia operačné systémy, či ako je aplikácia vyťažovaná. Všetky tieto informácie môže mať už k dispozícii a dokáže sa tak lepšie a rýchlejšie venovať samotnému riešeniu problému.

Budúci rozvoj systému

Vďaka aplikačným štatistikám je na prvý pohľad zrejmé, ktoré časti systému sú u našich zákazníkov používané, a ktoré nie. Pri vývoji nových verzií sa tak môžeme zamerať na rozvoj a optimalizáciu toho, čo je pre vás skutočne najdôležitejšie.

Zachovanie súkromia

Aplikačné štatistiky zbierajú štatistické údaje, nie je možné dohľadať informácie o konkrétnych operáciách. Sami sa navyše môžete rozhodnúť, ktoré časti systému v nich chcete sledovať. Rovnako tak máte možnosť zvoliť, ktoré informácie budete zdieľať s našim vývojovým tímom, a ktoré si ponecháte iba pre svoje interné využitie.

Z čoho sa skladá
Informačný systém K2?

Máte záujem o prezentáciu
Informačného systému K2?

Kontaktujte nás