Obchod

  • Prehľadný systém evidencie obchodných zákaziek a ich aktuálneho stavu.
  • Možnosť tlače rovnakého dokumentu s rôznym rozsahom informácií.
  • Automatická blokácia zákaziek v závislosti na súčte nezaplatených faktúr.
  • Zasielanie dokladov elektronickou cestou pomocou e-mailov či formátov EDI a ISDOC.

Riadenie a realizácia zákaziek

Informačný systém K2 umožňuje riadenie obchodných prípadov pomocou evidencie dokladov a ich stavov, ktoré znázorňujú ich priebeh. Tie na seba nadväzujú vo vopred stanovenom poradí – zákazka, objednávka, výdajka alebo rezervačný list, dodací list a faktúra. U všetkých zákaziek sa tak eviduje, v akom stave rozpracovania sa aktuálne nachádza, a je možné podľa nich jednoducho vyhľadávať – napríklad nedofakturované, nevychystané či neobjednané zákazky.

Automatická cenotvorba

Stálych zákazníkov je možné priradiť do vopred definovaných cenových skupín, kde sú už stanovené konkrétne cenové podmienky. Tie sa následne automaticky premietnu priamo do zákazky. Rovnako je tak možné vytvárať ceny priamo pre daného zákazníka. Analogicky systém funguje aj pri termínovaných či zľavových akciách, pričom na doklade vždy vidieť rozdiel medzi skutočnou a katalógovou cenou.

Kontrakty

Dlhodobé projekty sú realizované prostredníctvom kontraktov. Z nich je možné postupne odvolávať dohodnuté množstvo za dohodnutú cenu a podľa požadovaných termínov vytvárať skutočné – realizačné zákazky. Táto metodika umožňuje jednoduché sledovanie celkového stavu kontraktov, teda napríklad informáciu o už zrealizovanom množstve a rozplánovaní zostávajúceho množstva.

Princíp potvrdenia dokladov

Princíp potvrdenia dokladov v Informačnom systéme K2 zaručuje, že v uzavretých obchodných prípadoch nedochádza k dodatočným zmenám či úpravám. Nehrozí teda náhodné prepísanie či nežiadúce zásahy. Poradie potvrdzovania dokladov je možné nastaviť tak, aby korešpondovalo so spôsobom práce používateľov a nemohlo byť porušované. Rovnako je tak možné urobiť blokáciu uzatvorených období pre účtovné doklady.

Predaj tovaru na pokladni

Pre rýchly predaj je v module vytvorená funkcia tovar na pokladne, kde si používateľ iba vyberie tovar, prípadne ho načíta pomocou čiarového kódu a zadá jeho množstvo. Informačný systém K2 následne automaticky doplní cenu a súbežne na pozadí vytvorí základné doklady – zákazka, výdajka, faktúra. Funkcia je vhodná predovšetkým pre maloobchodníkov, veľkoobchody či kamenné predajne.

Vyhodnocovanie zákaziek

Neoddeliteľnou súčasťou riešení všetkých obchodných prípadov je ich vyhodnocovanie. V informačnom systéme K2 existuje niekoľko štandardných zostáv, ktoré odpovedajú na otázky typu, ktorý tovar je ktorými zákazníkmi najčastejšie kupovaný, aké tržby boli dosiahnuté za jednotlivé dni. Sledovať môžete i čo zákazníci dopytujú a nenakupujú. Informácie z týchto zostáv sú veľmi cenné pre ďalšie plánovanie výroby či nákupu.

Elektronická distribúcia dokladov

Jednotlivé doklady je možné zasielať jednak poštou, ale aj elektronickou cestou. Informačný systém K2 podporuje formáty pre elektronickú výmenu dokumentov ISDOC a EDI.

Z čoho sa skladá
Informačný systém K2?

Máte záujem o prezentáciu
Informačného systému K2?

Kontaktujte nás