Používateľské rozhranie

  • Moderné, intuitívne a revolučné nielen z hľadiska vzhľadu, ale predovšetkým logiky použitia.
  • Možnosť definície vzhľadu a rozmiestnenia formulárov pre firmu, skupinu i jednotlivca.
  • Úprava používateľského rozhrania na mieru používateľským roliam v priebehu implementácie.
  • Prispôsobenie obľúbených položiek, rýchlych volieb a rozmiestnenia a veľkosti okien pre používateľa.

Neprehľadné šedé formuláre

Informačný systém je základným stavebným kameňom každej procesne riadenej firmy a dokáže na jednej strane podporovať a automatizovať kopec rutinných činností v prevádzke, a na strane druhej jednotlivé procesy tiež vyhodnocovať a poskytovať manažmentu dôležité dáta pre ďalší rozvoj firmy. Väčšina zamestnancov s ním každý deň pracuje dlhé hodiny pri termináloch, v kanceláriách aj na cestách. Napriek tomu ide často o stále neprehľadné šedé formuláre s desiatkami políčok, ktorých sa používatelia obávajú a nedokážu ich potenciál využiť.

Prečo je vlastne UI dôležité?

Príliš zložité rozhranie spôsobuje to, že používatelia vytvárajú chyby, ktoré skresľujú dôležité výstupy pre manažment, a často začnú vytvárať evidenciu mimo systém (excelovské tabuľky, poznámky atď.), čím sa stráca veľká časť firemného know-how. Používateľské rozhranie musí byť dostatočne intuitívne a prívetivé, aby užívateľom nutnú administratívu čo najviac zjednodušilo.

Používateľské role

Už pri vývoji systému myslíme na to, že s ním budú pracovať ako robotníci vo výrobe a skladníci v logistických centrách, tak účtovníci, obchodníci ši manažéri. Aj keď všetci pristupujú k rovnakým dátam cez rovnaký systém, každý potrebuje pre svoju prácu odlišné funkcie a nástroje. A často dokonca i rôzne zariadenia, či už ide o terminály, čítačky, počítače, tablety či mobily. Preto je nutné definovať role pre skupiny používateľov s rovnakými potrebami a pre tieto role treba navrhovať vizuálne i ergonomicky odladené používateľské rozhranie.

Úpravy pri implementácii

Pri implementácii Informačného systému K2 sú následne jednotlivé role pridelené ľuďom alebo skupinám ľudí vo firme a následne upravené tak, aby zodpovedali pravidlám a činnostiam špecifickým pre danú firmu, a aby navyše obsahovali špeciálne úpravy nad rámec štandardnej inštalácie. Používateľské rozhranie je tak pripravené maximálne prívetivo ako pre terminály skladníkov, tak pre monitory účtovníkov a mobilné telefóny manažérskych pracovníkov.

Úpravy na strane používateľa

Po nasadení Informačného systému K2 do prevádzky sa s ním definitívne stretne používateľ, ktorý priebežne na základe svojej gramotnosti a svojich návykov s používaním produktu a jeho funkcií, chce zoptimalizovať svoje činnosti. Do tejto skupiny patrí napríklad sprístupnenie osobných nastavení najčastejšie používaných nástrojov a funkcií, úpravy a evidencia filtrov či zostáv alebo rozmiestnenie a veľkosť okien na obrazovke.

Moderná a prívetivá K2

Používateľské rozhranie Informačného systému K2 prešlo v posledných štyroch rokoch obrovským vývojom a došlo nielen ku zmene vzhľadu a rozmiestnenia políčok, ale predovšetkým k zmene celej logiky systému tak, aby zodpovedalo dnešným potrebám a návykom používateľov. Trúfame si povedať, že v tomto ohľade má náš systém na trhu veľký náskok pred konkurenciou.

Z čoho sa skladá
Informačný systém K2?

Máte záujem o prezentáciu
Informačného systému K2?

Kontaktujte nás