Z čoho sa systém K2 skladá?

„K2 je komplexný systém, ktorým sme prepojili všetky spoločnosti v skupine, čím sme zjednotili a zefektívnili rad firemných procesov, výstupov a formulárov. Veľkou pridanou hodnotou je manažérsky prehľad, ktorý nám umožňuje sledovať dianie v spoločnostiach z web prostredí kdekoľvek, kde existuje pripojenie k internetu."

Ivona Janiczková (majitelka JAP INDUSTRIES s.r.o.)

Ivona Janiczková (majitelka JAP INDUSTRIES s.r.o.)