Z čoho sa systém K2 skladá?

„K2 nám veľmi pomohla posunúť celú spoločnosť od proprietárnych účtovných a fakturačných systémov ku štandardizovanému procesnému riešeniu.“

Petr Cimbulka (prevádzkový riaditeľ skupiny Cymedica)

Prečítajte si celú referenciu

Petr Cimbulka