Z čoho sa systém K2 skladá?

„Vďaka komplexnosti systému K2 sme mohli odbúrať evidenciu v excelových tabuľkách. A konečne máme poriadok v technologických postupoch.“

Renáta Valentová (majster/technológ výroby v spoločnosti INTERCOLOR a.s.)

Renáta Valentová (majster/technológ výroby v spoločnosti INTERCOLOR a.s.)