Automatická kalkulace ceny výrobku podle vstupních surovin

Informační systém K2 pomáhá s dodávkami betonu pražským stavbám.

Logo TBG

14 let s IS K2
38 uživatelů denně pracuje v K2
zpracuje 500 tisíc tun kameniva ročně
přes 30 miliard roční obrat
 

TBG domíchávač

 

Rozsah implementace K2 ve společnosti TBG Metrostav

TBG pri praci Informační systém K2 se ve společnosti TBG Metrostav stará o kompletní zajištění skladů, výroby i ekonomického úseku. Technologie výroby v K2 je přes webové služby napojena na specializovaný míchací software Martek. V K2 TBG Metrostav eviduje veškeré smlouvy. Systém jim pomáhá s kalkulací cen zakázek. Společnost TBG Metrostav v jedné instalaci K2 spravuje aktuálně 3 firmy.  

Zajímavosti z implementace Informačního systému K2

TBG foto

  • Technologie výroby v K2 je online napojeno na míchací software Martek.
  • Evidence smluv dle jednotlivých staveb.
  • Individuální ceníky.
  • Kalkulace prodejních cen na základě struktury výrobku (dle jednotlivých segmentů kódu výrobku). Jednoduché přecenění výrobků.
  • Nabídkové řízení, systém příplatků, generování smluv z nabídek.
  • Dispečerské pracoviště Plachta dostupné i na mobilních zařízení (HTML 5), evidence požadavků na základě smluv, přesuny mezi betonárnami atd.
  • Kontrolní mechanismy pro jednotlivé receptury, křivka zrnitosti.
  • Společné technologie pro více receptur.
  • Modul pro sledování a vyhodnocování vzorků.
  • Celoroční objednávky, příjem čtečkou čárových kódů na základě DL dodavatele.

V roce 2018 došlo k reimplementaci systému tak, aby bylo možné ve větší míře využít aktuálních možností K2. TBG tak využívá jednodušší vyhodnocování, včetně konsolidovaných výstupů nebo přenos dokladů mezi společnostmi. Postupně jsme několik různých specializovaných softwarů nahradili jediným – K2. Bohatě zde využíváme možnosti automatického zpracování všeho, co se automaticky zpracovávat dá (účtování, odvádění výroby, fakturace, přepočty, hlídání marží, hlídání technologie atd.). 

Tomáš Solár, projektový manažer K2
 

Neustále pracujeme na inovacích a zefektivnění firemních procesů. Systém K2 využíváme již dlouhou řadu let pro kontrolu toku našich financí. Když jsme před lety hledali komplexní systém, kterým bychom navíc mohli řídit výrobu, logistiku, mít kontrolu a všechna data na jednom místě, tak pro nás vývojáři z K2 dokázali rychle připravit platformu, která splňuje všechny naše náročné požadavky.

Jakub Šimáček, jednatel a ředitel společnosti TBG Metrostav

Kontaktujte nás