Cenová nabídka? Individuální a férová

 • Počítejte s cenou za zavedení a paušálem za provoz.
 • Neúčtujeme po modulech, ale na uživatele.
 • Rozsah prací i cenu finalizujeme až po projektu.
 • Máme zkušenosti, snažíme se minimalizovat vícepráce.

Kontaktujte nás

Kolik stojí zavedení Informačního systému K2?

 • Projekt implementace

  Cílem projektu implementace je provedení podrobné analýzy firemních procesů a použivání současných ekonomických a informačních systémů. Výstupem je popis firemních procesů a návrh jejich optimalizace a řízení pomocí Informačního systému K2. Projekt implementace definuje přesný rozsah prací a úprav a je základním dokumentem pro finální cenovou nabídku.

 • Instalace K2 a speciální úpravy

  Prvním krokem při zavádění systému K2 do firmy je jeho standardní instalace. Ta je následně nastavena a upravena tak, aby vyhovovala přesným specifikům a požadavkům firmy. Zároveň jsou zapracovány speciální nástroje a funkce, které byly vytvořeny exkluzivně pro vaši firmu a standardní instalace systému je neobsahovala.

 • Konverze dat

  Při přechodu na ERP systém K2 je třeba počítat s cenou za vytvoření importních můstků pro převod důležitých firemních dat z původních účetních a informačních systémů vaší firmy. O nasbírané informace tak nepřijdete a budete k nim moci přistupovat a pracovat s nimi také v budoucnu.

 • Licence

  Licence k systému K2 neprodáváme po modulech, ale na současně se systémem pracující uživatele. Správce systému může přiřadit vybraným uživatelům licence vyhrazené, které jim garantují přístup bez ohledu na počet aktuálně přihlášených uživatelů s konkurenční licencí. V rámci jedné licence může zákazník evidovat libovolný počet majetkově provázaných firem.

 • Zaškolení a pomoc při nasazení

  Před nasazením Informačního systému K2 je nutné proškolit všechny zaměstnance, kteří se systémem budou pracovat. Jen tak bude zajištěn hladký běh firemních procesů a jejich správné vyhodnocování. Přesto je běžné, že po nasazení do ostrého provozu uživatelé potřebují asistenci našich konzultantů, proto s ní v nabídce rovnou počítáme.

Kolik stojí provoz Informačního systému K2?

 • Udržovací poplatek

  Základní udržovací poplatek je stanoven na základě ceníkové ceny za licence Informačního systému K2. V rámci něj zákazníkům garantujeme včasnou reakci na legislativní změny a také kontinuální rozvoj a modernizaci celého systému na základě nových technologií a podnětů ze strany zákazníků. Je možné jej rozšířit o další služby, jako jsou například servisní pohotovost či garance pravidelných návštěv konzultantů.

 • Upgrade systému

  Jelikož se technologie, tržní prostředí i samotné potřeby firem neustále mění, ERP systémy zastarávají. Informační systém K2 proto neustále rozvíjíme a každý rok vydáváme jeho novou verzi, která obsahuje nové či modernizované nástroje. Upgrade na novou verzi vyžaduje její instalaci a někdy i úpravu na míru vytvořených nástrojů.

Hrajeme fér.

Díky zkušenostem z předchozích implementací dokážeme předvídat vícepráce a zahrnujeme je již od počátku do všech našich cenových nabídek.

Kontaktujte nás

"Díky podnikovému systému K2 máme všechna data i výsledky na jednom místě."

Petr Dobeš (jednatel společnosti Paketo group s.r.o.)

Přečtěte si celou referenci

Petr Dobeš